CHKO Beskydy bez kamionů: Vjezd nákladní dopravy nad 12 tun s výjimkou dopravní obsluhy bude na silnici I/56 pro zimní období zakázánDne 23. listopadu 2023 vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, oddělení dopravy, opatření obecné povahy, kterým se pro období od 1. 12. 2023 do 31. 3. 2024 vylučuje provoz nákladních automobilů s hmotností nad 12 tun s výjimkou dopravní obsluhy v úseku silnice I/56 Ostravice – Bílá (Hlavatá), konkrétně mezi MÚK sil. č. I/56 x II/483 a křižovatkou sil. č. I/56 x I/35.

Cílem vydaného opatření je zajistit bezpečnost a plynulost silničního provozu v horské oblasti a zabránit nadbytečnému znečišťování CHKO Beskydy a ohrožení zdroje pitné vody – přehradní nádrže Šance. Ta zásobuje pitnou vodou téměř 60 měst a obcí na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku, Opavsku, Ostravsku a také příhraniční část Polska.

Dlouhodobě prosazovaný záměr obcí Staré Hamry, Ostravice a Bílá vymístit tranzitní nákladní dopravu nad 12 tun z CHKO Beskydy zastupuje senátorka pro Frýdecko-Místecko RNDr. Helena Pešatová. Ta pro záměr získala širokou podporu statutárních zástupců frýdecko-místeckých obcí. Iniciovala také řadu jednání např. i se zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Ředitelství silnic a dálnic, Ministerstva dopravy, Senátu PČR a Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bylo vydáno na základě upozornění podle § 15 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ze dne 10. 10. 2023. Policie v něm poukázala na rizika spojená s provozem nákladní dopravy v horském úseku silnice č. I/56 s nepředvídatelnými klimatickými podmínkami.

Vydané opatření navazuje na zprovoznění stavby D48 a I/68 Třanovice-Nebory v průběhu roku 2023, čímž byla zkompletována plnohodnotná kapacitní pozemní komunikace vedoucí jablunkovským průsmykem na hraniční přechod se Slovenskem. Tyto nově vybudované silniční stavby poskytují moderní, pohodlnou a časově srovnatelnou trasu do zahraničí.

„Plně souhlasím se slovy ředitele Odboru liniových staveb a silničního správního úřadu Ministerstva dopravy ČR Martina Janečka, že horská komunikace I/56 není pro tranzitní dopravu vhodná a stát vynaložil značné finanční prostředky, aby byla tranzitní doprava z problematické oblasti převedena na nově vybudovaná silniční tělesa (tj. obchvaty Frýdku-Místku a Třince)“ RNDr. Helena Pešatová, senátorka pro Frýdecko-Místecko.

Opatření je vydáno pro období od 1. prosince 2023 do 31. března 2024. Jeho porušení bude postihováno dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Další příspěvky

Na Hukvaldech chybí protihluková stěna
Hukvaldy jsou příjemným místem pro život, mají osobité kouzlo v každém ročním období. Je to i naše oblíbené výletní místo, člověk v tomto "Janáčkově kraji" snadno ztratí pojem o čase. I proto mě mrzí, že tuto obec obtěžuje hluk způsobený nedostatečným odhlučněním dostavěné komunikace R48, kdy v úseku dlouhém cca 200 metrů chybí protihlukové stěny, a to po obou stranách.  Situaci a možné řešení jsme projednávali se starostou obce panem Mgr. Luďkem Bujnoškem a paní místostarostkou Ing. Ivanou Hrčkovou.
Jednáme o realizaci zázemí pro hlídky dopravní policie v obci Ostravice
V oblasti dopravy je stále co zlepšovat. Navštívila jsem proto náměstka Moravskoslezského kraje pro dopravu pana Ing. Radka Podstawku, se kterým jsme jednali o společných prioritách. Jednou z nich je i vytvoření zázemí pro hlídky dopravní policie u benzinové stanice v obci Ostravice. Tímto chceme ve spolupráci s obcí Ostravice podpořit práci policistů, kteří zde provádějí kontroly nákladních vozidel a zajišťují plynulost a bezpečnost silničního provozu směrem do CHKO Beskydy. Věřím, že se nám podaří podmínky pro práci policistů zabezpečit co nejdříve.
Sakrální dřevěné stavby jsou naším kulturním bohatstvím
Dřevěné sakrální stavby jsou v podstatě naším regionálním bohatstvím. Nejvíce dřevěných sakrálních staveb na území České republiky se totiž dochovalo v oblasti Těšínského Slezska a Podbeskydí. Frýdecko-místecký fotograf Miroslav Lysek dřevěné objekty v Beskydech a okolí při svých putováních soustavně mapuje a umí o nich poutavě vyprávět. Ráda jsem se proto zúčastnila příjemného večera s přednáškou pana Ing. Lyska o historii a architektuře dřevěných kostelů a principech jejich památkové ochrany.

Kontakt

Napište mi

Budu ráda, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.