CHKO Beskydy bez kamionů: Vjezd nákladní dopravy nad 12 tun s výjimkou dopravní obsluhy bude na silnici I/56 pro zimní období zakázánDne 23. listopadu 2023 vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, oddělení dopravy, opatření obecné povahy, kterým se pro období od 1. 12. 2023 do 31. 3. 2024 vylučuje provoz nákladních automobilů s hmotností nad 12 tun s výjimkou dopravní obsluhy v úseku silnice I/56 Ostravice – Bílá (Hlavatá), konkrétně mezi MÚK sil. č. I/56 x II/483 a křižovatkou sil. č. I/56 x I/35.

Cílem vydaného opatření je zajistit bezpečnost a plynulost silničního provozu v horské oblasti a zabránit nadbytečnému znečišťování CHKO Beskydy a ohrožení zdroje pitné vody – přehradní nádrže Šance. Ta zásobuje pitnou vodou téměř 60 měst a obcí na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku, Opavsku, Ostravsku a také příhraniční část Polska.

Dlouhodobě prosazovaný záměr obcí Staré Hamry, Ostravice a Bílá vymístit tranzitní nákladní dopravu nad 12 tun z CHKO Beskydy zastupuje senátorka pro Frýdecko-Místecko RNDr. Helena Pešatová. Ta pro záměr získala širokou podporu statutárních zástupců frýdecko-místeckých obcí. Iniciovala také řadu jednání např. i se zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Ředitelství silnic a dálnic, Ministerstva dopravy, Senátu PČR a Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bylo vydáno na základě upozornění podle § 15 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ze dne 10. 10. 2023. Policie v něm poukázala na rizika spojená s provozem nákladní dopravy v horském úseku silnice č. I/56 s nepředvídatelnými klimatickými podmínkami.

Vydané opatření navazuje na zprovoznění stavby D48 a I/68 Třanovice-Nebory v průběhu roku 2023, čímž byla zkompletována plnohodnotná kapacitní pozemní komunikace vedoucí jablunkovským průsmykem na hraniční přechod se Slovenskem. Tyto nově vybudované silniční stavby poskytují moderní, pohodlnou a časově srovnatelnou trasu do zahraničí.

„Plně souhlasím se slovy ředitele Odboru liniových staveb a silničního správního úřadu Ministerstva dopravy ČR Martina Janečka, že horská komunikace I/56 není pro tranzitní dopravu vhodná a stát vynaložil značné finanční prostředky, aby byla tranzitní doprava z problematické oblasti převedena na nově vybudovaná silniční tělesa (tj. obchvaty Frýdku-Místku a Třince)“ RNDr. Helena Pešatová, senátorka pro Frýdecko-Místecko.

Opatření je vydáno pro období od 1. prosince 2023 do 31. března 2024. Jeho porušení bude postihováno dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Další příspěvky

V úterý 18.6. je kancelář z organizačních důvodů zavřena.
Opatření obecné povahy bylo úspěšné: kolem přehrady Šance projelo letos o 84% méně kamionů. Jednáme o jeho opětovném vydání
O 84% méně kamionů projelo tuto zimu kolem přehradní nádrže Šance. Tohoto stavu jsme dosáhli díky vydanému opatření obecné povahy, které umožnilo realizovat zákaz vjezdu tranzitní nákladní dopravě nad 12 tun do oblasti. Proto jsme s náměstkem Ing. Radkem Podstawkou (Moravskoslezský kraj) jednali o obnovení zákazu pro zimní sezónu 2024/2025. Opatření i příští zimu zajistí zvýšenou bezpečnost - bude ovšem opět potřeba policejních hlídek - a lepší životní prostředí díky bezpečnějšímu provozu a prevenci ochrany pitné vody v nádrži Šance. Za spolupráci v této iniciativě děkuji Policii České republiky (KŘP MSK), Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Ředitelství silnic a dálnic - ŘSD (správa Ostrava), ...
Učitelé, kteří mění svět: Global Teacher Prize Czech Republic mělo i letos výborné zastoupení z Frýdecko-Místecka
Do soutěže o cenu pro inspirativní pedagogy Global Teacher Prize Czech Republic bylo letos nominováno rekordních 283 učitelů a i letos jsme uspěli velmi dobře. Ze Základní školy Baška se mezi finalisty umístila paní učitelka Barbora Coufalová - gratuluji! A mezi čestnými hosty při slavnostním vyhlášení v sídle Senátu Parlamentu ČR nechyběli naši úspěšní pedagogové z minulých let: loňský vítěz Roman Göttlicher, učitel dějepisu a občanské nauky ze Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy Frýdek-Místek, Tomáš Chrobák ze ZŠ a MŠ Baška (1. místo v roce 2019) a Monika Chrobáková ze ZŠ Janovice (2. místo v roce 2019). Jsme hrdí na to, že u nás máme tak kvalitní učitele, kteří se starají o naše děti. Všem finalistům i umístěným blahopřeji!

Kontakt

Napište mi

Budu ráda, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.