Co přinesla XV. schůze Senátu?Zákon o silničním provozu – od nového roku nás čeká řada novinek:

– zjednodušení bodového systému,

– docházka do autoškoly už od 16 let ,

– řízení pod dohledem mentora již od 17 let,

– možnost zvýšení rychlosti na 150 km/h v určitých úsecích dálnic,

– vyšší pokuty u závažných činů,

– 2 krát a dost u nejzávažnějších přestupků,

– 3 krát a dost u středně závažných přestupků.

Při projednávání tohoto zákona jsem vystoupila na podporu pozměňovacích návrhů Lukáše Wagenknechta, které se týkaly legislativních opatření při přetížené kamionové dopravě na našich komunikacích. Ty však nakonec nebyly schváleny a Senát k zákonu nepřijal ani navržené usnesení. Po podpisu prezidenta vstoupí zákon v platnost.

V další části schůze proběhla volba kandidátů na soudce Ústavního soudu a jednáním prošel mj. i zákon o střetu zájmů, který upravuje, že členové vlády, poslanci, senátoři a nově ani prezident republiky nebudou moci vlastnit média (rozhlas, TV, tisk), a to ani přes třetí osobu. V budoucnu přibude i omezení v oblasti internetových médií.

Všechny body programu schůze:

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/prubeh

Další příspěvky

Na Hukvaldech chybí protihluková stěna
Hukvaldy jsou příjemným místem pro život, mají osobité kouzlo v každém ročním období. Je to i naše oblíbené výletní místo, člověk v tomto "Janáčkově kraji" snadno ztratí pojem o čase. I proto mě mrzí, že tuto obec obtěžuje hluk způsobený nedostatečným odhlučněním dostavěné komunikace R48, kdy v úseku dlouhém cca 200 metrů chybí protihlukové stěny, a to po obou stranách.  Situaci a možné řešení jsme projednávali se starostou obce panem Mgr. Luďkem Bujnoškem a paní místostarostkou Ing. Ivanou Hrčkovou.
Jednáme o realizaci zázemí pro hlídky dopravní policie v obci Ostravice
V oblasti dopravy je stále co zlepšovat. Navštívila jsem proto náměstka Moravskoslezského kraje pro dopravu pana Ing. Radka Podstawku, se kterým jsme jednali o společných prioritách. Jednou z nich je i vytvoření zázemí pro hlídky dopravní policie u benzinové stanice v obci Ostravice. Tímto chceme ve spolupráci s obcí Ostravice podpořit práci policistů, kteří zde provádějí kontroly nákladních vozidel a zajišťují plynulost a bezpečnost silničního provozu směrem do CHKO Beskydy. Věřím, že se nám podaří podmínky pro práci policistů zabezpečit co nejdříve.
Sakrální dřevěné stavby jsou naším kulturním bohatstvím
Dřevěné sakrální stavby jsou v podstatě naším regionálním bohatstvím. Nejvíce dřevěných sakrálních staveb na území České republiky se totiž dochovalo v oblasti Těšínského Slezska a Podbeskydí. Frýdecko-místecký fotograf Miroslav Lysek dřevěné objekty v Beskydech a okolí při svých putováních soustavně mapuje a umí o nich poutavě vyprávět. Ráda jsem se proto zúčastnila příjemného večera s přednáškou pana Ing. Lyska o historii a architektuře dřevěných kostelů a principech jejich památkové ochrany.

Kontakt

Napište mi

Budu ráda, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.