Frýdecko-místecké obce Hrádek a Morávka uspěly v soutěži Vesnice roku 2023Soutěž Vesnice roku je prestižní a uznávanou akcí, která oceňuje obce za jejich rozvoj, společenský život, péči o životní prostředí a kulturní dědictví. Je to také příležitost k propagaci úspěšných obcí a jejich dobrých praxí, které mohou inspirovat ostatní.

Soutěž probíhá díky Spolku pro obnovu venkova ČR každoročně již od roku 1995. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů také Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.

V roce 2023 se do soutěže přihlásilo celkem 175 obcí z celé České republiky, z nichž bylo vybráno 13 krajských vítězů, kteří se následně utkali o celostátní titul za rok 2023. Mezi účastníky se výrazně prosadily frýdecko-místecké obce Hrádek a Morávka, které úspěšně rozvíjejí své venkovské oblasti a zvyšují kvalitu života obyvatel.

Obec Hrádek se může pochlubit zlatou stuhou za vítězství v krajském kole soutěže a navíc za krásné druhé místo mezi všemi zúčastněnými obcemi z celé ČR. Hrádek je s 1 966 obyvateli největší obcí, která se do tohoto ročníku soutěže přihlásila. Obec se nachází 8 km od města Třince a polská menšina zde má jedno z největších zastoupení v ČR. Turisté zde mohou navštívit Vesnické muzeum, kde se nacházejí rozmanité předměty denní potřeby, které používali naši předkové v minulém a předminulém století. Zdejší lužní les Girov umožňuje poznat rozmanitost místní flóry a fauny. Kromě informačních tabulí a vyhlídkových míst se zde nachází i různé prvky pro odpočinek, zábavu a sport. Obec nabízí i řadu turistických tras, které jsou vhodné pro rodiny s dětmi, školní výlety nebo rekreační turisty, kteří si chtějí užít krásy přírody a zároveň si zlepšit kondici.

Morávka získala ocenění modrou stuhou za společenský život v obci, který je bohatý na kulturní a sportovní aktivity, spolupráci s místními spolky a školami a zapojení občanů do veřejného dění. Svou rozlohou 8735,28ha je Morávka obcí s největším katastrem v Beskydech a pro své vzácné přírodní úkazy a nedotčenou přírodu byla zařazena do CHKO Beskydy.

Obec je oblíbeným rekreačním místem pro turisty i sportovce, kteří ocení krásnou přírodu, čistý vzduch a možnosti cykloturistiky, lyžování nebo rybaření. Nabízí i bohatý kulturní program, který zahrnuje tradiční slavnosti, koncerty, divadelní představení nebo výstavy.

Jako senátorka pro Frýdecko-místecký obvod jsem velmi poctěna, že jsem mohla v Senátu Parlamentu ČR přivítat paní starostku Gabrielu Daňkovou z Morávky a pana starostu Roberta Borského z Hrádku a na slavnostním setkání vítězů jim předat ocenění.

Tímto jim ještě jednou srdečně gratuluji k jejich úspěchu a děkuji jim za jejich práci pro rozvoj svých obcí a celého regionu. Jsem hrdá, že jsou naše beskydské obce vzorem pro ostatní a dokazují, že na venkově se dá žít dobře a šťastně.

Věřím, že jejich příklad bude motivovat i další starosty k zapojení do soutěže Vesnice roku a k hledání nových cest k zlepšení života na venkově.

 

Další příspěvky

CHKO Beskydy bez kamionů: Vjezd nákladní dopravy nad 12 tun s výjimkou dopravní obsluhy bude na silnici I/56 pro zimní období zakázán
Dne 23. listopadu 2023 vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, oddělení dopravy, opatření obecné povahy, kterým se pro období od 1. 12. 2023 do 31. 3. 2024 vylučuje provoz nákladních automobilů s hmotností nad 12 tun s výjimkou dopravní obsluhy v úseku silnice I/56 Ostravice – Bílá (Hlavatá), konkrétně mezi MÚK sil. č. I/56 x II/483 a křižovatkou sil. č. I/56 x I/35. Cílem vydaného opatření je zajistit bezpečnost a plynulost silničního provozu a eliminovat ohrožení zdroje pitné vody v přehradní nádrži Šance. Ta zásobuje pitnou vodou téměř 60 měst a obcí na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku, Opavsku, Ostravsku a také příhraniční část Polska.
Benefiční akce
Sobota 4. listopadu byla pro mě dnem plným emocí. Po slavnostním otevření kaple v klášteře ve Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí se večer v kulturním centru uskutečnil charitativní koncert Hany Fialové na podporu osob s tělesným postižením. Součástí slavnostního večera byla i vernisáž ze života společenství Vstaň a choď. Děkuji pořadatelům za uspořádání této prospěšné akce.
Setkání s jubilanty
Každoroční setkání jubilantů proběhlo v kulturním centru ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde se sešlo více než 110 oslavenců, občanů Město Frýdlant nad Ostravicí, kteří v letošním roce slaví své životní jubileum, a to 80 a více let. Všechny jsem osobně přivítala, pozdravila, každému poblahopřála a předala dárek s kytičkou. Akci tak provázela radost jubilantů a celkově příjemná atmosféra, kterou umocnilo také vystoupení frýdlantského folklorního souboru Chasička. Milí jubilanti, ještě jednou Vám všem přeji jen to nejlepší a hlavně pevné zdraví!

Kontakt

Napište mi

Budu ráda, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.