Jednání o zákazu vjezdu tranzitujících kamionů do CHKO Beskydy pokračujíV minulém týdnu jsme se sešli se zástupci Policie České republiky, abychom projednali situaci na silnici I/56. Desítky kamionů denně tady porušují dopravní značení, když vjíždějí do Chráněné krajinné oblasti Beskydy i v období, kdy komunikace I/56 není bezpečně sjízdná. Cesta je tak v zimních měsících často neprůjezdná a kamiony zde ohrožují bezpečnost, životní prostředí i zdroj pitné vody.

Děkuji proto Policii ČR – Krajské ředitelství Ostrava za jejich nasazení a spolupráci, kdy od listopadu do března drží hlídky a „otáčí“ kamiony směřující přes Ostravici, Staré Hamry a Bílou na hraniční přechod Bumbálka. Tímto způsobem chrání přehradní nádrž Šanci před možným znečištěním nebezpečnými náklady a zajišťují plynulou dopravu pro ostatní vozidla včetně složek integrovaného záchranného systému.

Věřme, že nyní, když je dokončena objízdná trasa (D48), se nám podaří kamiony z CHKO Beskydy brzy vymístit trvale! V tomto směru pokračuji v jednáních s Ředitelstvím silnic a dálnic – ŘSD, Moravskoslezským krajem, Ministerstvem dopravy a dalšími.

Další příspěvky

Na Hukvaldech chybí protihluková stěna
Hukvaldy jsou příjemným místem pro život, mají osobité kouzlo v každém ročním období. Je to i naše oblíbené výletní místo, člověk v tomto "Janáčkově kraji" snadno ztratí pojem o čase. I proto mě mrzí, že tuto obec obtěžuje hluk způsobený nedostatečným odhlučněním dostavěné komunikace R48, kdy v úseku dlouhém cca 200 metrů chybí protihlukové stěny, a to po obou stranách.  Situaci a možné řešení jsme projednávali se starostou obce panem Mgr. Luďkem Bujnoškem a paní místostarostkou Ing. Ivanou Hrčkovou.
Jednáme o realizaci zázemí pro hlídky dopravní policie v obci Ostravice
V oblasti dopravy je stále co zlepšovat. Navštívila jsem proto náměstka Moravskoslezského kraje pro dopravu pana Ing. Radka Podstawku, se kterým jsme jednali o společných prioritách. Jednou z nich je i vytvoření zázemí pro hlídky dopravní policie u benzinové stanice v obci Ostravice. Tímto chceme ve spolupráci s obcí Ostravice podpořit práci policistů, kteří zde provádějí kontroly nákladních vozidel a zajišťují plynulost a bezpečnost silničního provozu směrem do CHKO Beskydy. Věřím, že se nám podaří podmínky pro práci policistů zabezpečit co nejdříve.
Sakrální dřevěné stavby jsou naším kulturním bohatstvím
Dřevěné sakrální stavby jsou v podstatě naším regionálním bohatstvím. Nejvíce dřevěných sakrálních staveb na území České republiky se totiž dochovalo v oblasti Těšínského Slezska a Podbeskydí. Frýdecko-místecký fotograf Miroslav Lysek dřevěné objekty v Beskydech a okolí při svých putováních soustavně mapuje a umí o nich poutavě vyprávět. Ráda jsem se proto zúčastnila příjemného večera s přednáškou pana Ing. Lyska o historii a architektuře dřevěných kostelů a principech jejich památkové ochrany.

Kontakt

Napište mi

Budu ráda, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.