Jednání ve věci problematické dopravní situace v PalkovicíchKvůli problematickému průjezdu těžkých zemědělských strojů přes obydlenou část Palkovic jsem uspořádala kulatý stůl.
Situace je taková, že dnes po nevhodné komunikaci mezi rodinnými domy a navíc po cyklotrase spojující Palkovice a Bašku projíždí někdy i 50 traktorů denně. Pokud bude realizován záměr výstavby kravína v Kunčičkách u Bašky, má zde těchto strojů projíždět až 250 za den.
Obec Baška podala v této věci žalobu proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, v němž Ministerstvo životního prostředí uvádí, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude hodnocen podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Občané Palkovic usilují o omezení průjezdu zemědělské dopravy po komunikaci, která vede mezi jejich rodinnými domy, již od roku 2012. Další navýšení těžké dopravy na této nevhodné komunikaci je pro ně nepředstavitelné.
Děkuji zástupcům obce Baška, obce Palkovice, zástupcům RenoFarmy Beskyd, a.s. a také zástupcům občanů, se kterými jsme hledali společné řešení pro zajištění bezpečnosti obyvatel těchto obcí. Starosta Palkovic by pro své občany rád našel vhodné řešení. Nabízí se několik možností, ovšem jejich realizace je komplikovaná s ohledem na legislativu či financování.

Další příspěvky

Oslavy 170. výročí narození hudebního skladatele Leoše Janáčka, významného rodáka z Hukvald
3. července letošního roku by Leoš Janáček oslavil už 170 let. Výjimečnou a „hravou“ oslavu výročí narození našeho rodáka, významného hudebního skladatele, připravili žáci a učitelé hukvaldské ZŠ Leoše Janáčka ve spolupráci s obcí Hukvaldy. „Leošova narozeninová párty“, jak děti akci nazvaly, se nesla v duchu kreativity a radosti. Ještě před prázdninami proměnily děti nově zrekonstruovanou budovu bývalého kravína v jedno velké centrum zábavy. Připravily zde výstavy, hudební kvízy, hry, fotokoutek a mnohé další. Nechybělo ani občerstvení s názvy "a lá Janáček". Kulturní program obohatilo vystoupení dětí základní školy, místního pěveckého sboru HUSA a cimbalistů Adama Ramdana a Natálie Křenkové.
Vyjednáno! Hukvaldy - Rychaltice snad již brzy nebude obtěžovat hluk ze silnice D48
Expozice nadměrnému hluku snižuje kvalitu našeho života a podle World Health Organization (WHO) je dokonce jedním z nejvýznamnějších environmentálních rizik pro zdraví. Dlouhodobá expozice nadměrnému hluku může vyvolat stres, zvýšit krevní tlak, zhoršit kvalitu spánku aj. Proto je důležité, že obyvatelé Rychaltic se mohou těšit na protihlukové stěny, které pomohou snížit hluk ze silnice D48 a zlepšit tak kvalitu jejich života. Díky jednání s Krajskou hygienickou stanicí a ŘSD došlo k zahájení projektové přípravy na revitalizaci stávajících a doplnění chybějících protihlukových stěn (i na mostě). Věřme, že to nebude dlouho trvat a dojde i na realizaci. Poděkování patří Ředitelství silnic a dálnic - ŘSD - správa Ostrava.
Opatření obecné povahy bylo úspěšné: kolem přehrady Šance projelo letos o 84% méně kamionů. Jednáme o jeho opětovném vydání
O 84% méně kamionů projelo tuto zimu kolem přehradní nádrže Šance. Tohoto stavu jsme dosáhli díky vydanému opatření obecné povahy, které umožnilo realizovat zákaz vjezdu tranzitní nákladní dopravě nad 12 tun do oblasti. Proto jsme s náměstkem Ing. Radkem Podstawkou (Moravskoslezský kraj) jednali o obnovení zákazu pro zimní sezónu 2024/2025. Opatření i příští zimu zajistí zvýšenou bezpečnost - bude ovšem opět potřeba policejních hlídek - a lepší životní prostředí díky bezpečnějšímu provozu a prevenci ochrany pitné vody v nádrži Šance. Za spolupráci v této iniciativě děkuji Policii České republiky (KŘP MSK), Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Ředitelství silnic a dálnic - ŘSD (správa Ostrava), ...

Kontakt

Napište mi

Budu ráda, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.