PETICE BYLA PŘEDÁNA K VYŘÍZENÍ SENÁTU PČRPETICE za obnovu dětského oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. BYLA PŘEDÁNA K VYŘÍZENÍ TAKÉ SENÁTU PČR.
Stručné shrnutí dosavadního vývoje ve věci omezení péče na dětském oddělení ve frýdecko-místecké krajské nemocnici:
  •  ke 31. 3. 2022 bylo nemocnicí ohlášeno zastavení provozu dětského oddělení po předchozím zastavení příjmů na oddělení;
  • primátor města Frýdek-Místek s podporou více než 11 tisíců občanů Frýdecko-Místecka, kteří podepsali petici pro obnovu dětského oddělení nemocnice, apeluje na obnovení plného provozu dětského oddělení nemocnice včetně zajištění 24hodinové pohotovostní služby;
  • 26. května 2022 odesílá město Frýdek-Místek k rukám hejtmana MSK Prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., náměstka pro zdravotnictví MSK Mudr. Martina Gebauera, MHA, a ředitele nemocnice Ing. Tomáše Stejskala Výzvu k obnově 24hodinové lékařské péče o dětské pacienty v plném rozsahu a znovuzavedení nepřetržitého provozu dětské pohotovosti v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o., kterou kromě petentů podepsali mj. také někteří senátoři a poslanci se vztahem k MSK;
  • odpověď na výzvu se zatím nedostavila, nemocnice však na svých facebookových stránkách zveřejnila prohlášení, že na personálním posílení dětského oddělení lékařským personálem pracuje.
Na nedávném jednání s primátorem města Frýdku-Místku Petrem Korčem jsem byla znovu ubezpečena, že město podporuje a nadále bude podporovat místní nemocnici a jejího zřizovatele, kterým je Moravskoslezský kraj, s cílem zajistit lékaře pro toto oddělení a vrátit dětské oddělení do stavu před 1. dubnem. Diskutovali jsme spolu i o možnostech, jak může město, přestože není zřizovatelem nemocnice, při zajišťování personální kapacity na dětském oddělení nemocnice ve Frýdku-Místku pomoci.
Je bohužel zřejmé, že nedostatek pediatrů v nemocnicích je problémem celostátním, tedy problémem, který je potřeba řešit systémově. Podrobněji se k situaci vyjadřuje mj. také ministr zdravotnictví prof. Vlastimil Válek v pořadu Václava Moravce ze dne 10. 4. 2022.  I z tohoto důvodu jsme se rozhodli petici města Frýdek-Místek a zároveň také mnohem širší problém nedostatku pediatrů v nemocnicích ČR zviditelnit.
Petice byla předána k vyřízení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR.

Další příspěvky

Uspořádala jsem kulatý stůl k omezení vjezdu tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun do CHKO Beskydy
S místopředsedkyní Senátu Jitkou Seitlovou jsem dnes uspořádala kulatý stůl ve věci „Zavedení celoročního zákazu vjezdu tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun do CHKO Beskydy“. Mezi účastníky byli mj. ministr zemědělství Zdeněk Nekula, zástupce Ministerstva dopravy ČR Ing. Martin Janeček, zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, ředitel správy ŘSD Ostrava Tomáš Opěla, generální ředitel Povodí Odry Jiří Tkáč, ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO Beskydy František Jaskula a zástupce Zlínského kraje Ing. Tomáš Nedbal.
Beskydy budeme chránit i na půdě Senátu PČR
V dubnu se mnoho významných osobností z našeho kraje zúčastnilo 50. výročí založení CHKO Beskydy, které proběhlo v sídle Senátu PČR. Na tomto zahájení panovala shoda, že pestrost Beskyd pro další generace je nutné udržet. Ve svém projevu jsem tehdy zdůraznila, že v situaci, kdy máme k dispozici pro CHKO Beskydy obchvat, považuji za nepřijatelné, aby kolem zdroje pitné vody přehradní nádrže Šance projížděla tranzitní nákladní doprava nad 12 tun. Po předchozím více než dvouletém projednávání a zjišťování možností se jeví několik možných řešení, jak vjezdu těžké tranzitní nákladní dopravy do CHKO Beskydy zabránit. Pro nalezení nejlepšího řešení pořádáme v této věci s místopředsedkyní Senátu PČR Jitkou Seitlovou v závěru května kulatý stůl.
Moravskoslezský kraj má perspektivu
Spolu s kolegy senátory z podvýboru pro regiony v transformaci, poslanci, ale i zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jsme se seznámili s projekty, které přispějí k modernizaci našeho těžbou černého uhlí poznamenaného regionu. Těšit se můžeme například na projekty, které transformují bývalé těžební areály. V první řadě stojí za zmínku detaily projektu POHO Park, který usiluje o vybudování důstojného centra pohornické krajiny.

Kontakt

Napište mi

Budu ráda, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.