PETICE BYLA PŘEDÁNA K VYŘÍZENÍ SENÁTU PČRPETICE za obnovu dětského oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. BYLA PŘEDÁNA K VYŘÍZENÍ TAKÉ SENÁTU PČR.
Stručné shrnutí dosavadního vývoje ve věci omezení péče na dětském oddělení ve frýdecko-místecké krajské nemocnici:
  •  ke 31. 3. 2022 bylo nemocnicí ohlášeno zastavení provozu dětského oddělení po předchozím zastavení příjmů na oddělení;
  • primátor města Frýdek-Místek s podporou více než 11 tisíců občanů Frýdecko-Místecka, kteří podepsali petici pro obnovu dětského oddělení nemocnice, apeluje na obnovení plného provozu dětského oddělení nemocnice včetně zajištění 24hodinové pohotovostní služby;
  • 26. května 2022 odesílá město Frýdek-Místek k rukám hejtmana MSK Prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., náměstka pro zdravotnictví MSK Mudr. Martina Gebauera, MHA, a ředitele nemocnice Ing. Tomáše Stejskala Výzvu k obnově 24hodinové lékařské péče o dětské pacienty v plném rozsahu a znovuzavedení nepřetržitého provozu dětské pohotovosti v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o., kterou kromě petentů podepsali mj. také někteří senátoři a poslanci se vztahem k MSK;
  • odpověď na výzvu se zatím nedostavila, nemocnice však na svých facebookových stránkách zveřejnila prohlášení, že na personálním posílení dětského oddělení lékařským personálem pracuje.
Na nedávném jednání s primátorem města Frýdku-Místku Petrem Korčem jsem byla znovu ubezpečena, že město podporuje a nadále bude podporovat místní nemocnici a jejího zřizovatele, kterým je Moravskoslezský kraj, s cílem zajistit lékaře pro toto oddělení a vrátit dětské oddělení do stavu před 1. dubnem. Diskutovali jsme spolu i o možnostech, jak může město, přestože není zřizovatelem nemocnice, při zajišťování personální kapacity na dětském oddělení nemocnice ve Frýdku-Místku pomoci.
Je bohužel zřejmé, že nedostatek pediatrů v nemocnicích je problémem celostátním, tedy problémem, který je potřeba řešit systémově. Podrobněji se k situaci vyjadřuje mj. také ministr zdravotnictví prof. Vlastimil Válek v pořadu Václava Moravce ze dne 10. 4. 2022.  I z tohoto důvodu jsme se rozhodli petici města Frýdek-Místek a zároveň také mnohem širší problém nedostatku pediatrů v nemocnicích ČR zviditelnit.
Petice byla předána k vyřízení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR.

Další příspěvky

I. ETAPA OBCHVATU FRÝDKU-MÍSTKU JE JIŽ V PROVOZU
Řidiči dnes získali dlouho očekávanou možnost objet město po dálnici D48 směrem od Příboru s napojením na silnici I/56 (ulice Frýdlantská). Navazující II. etapa je stále ve výstavbě a s částečným zprovozněním počítá Ředitelství silnic a dálnic - ŘSD ještě v tomto roce. Věřím, že stavba, coby vhodná objízdná trasa, umožní odklon tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun z CHKO Beskydy, kde se nachází přehradní nádrž Šance - zdroj pitné vody pro města a obce Frýdecko-Místecka, Novojičínska, Opavska, Karvinska ale i Ostravska. V dosažení tohoto cíle nepolevuji.
PASKOV: ZÁSYP DOLU FRENŠTÁT
Před časem se na mě obrátili občané města Paskov s žádostí o pomoc při řešení problematického způsobu přepravy materiálu z odvalu „D“ Dolu Paskov za účelem zasypání Dolu Frenštát. Převoz hlušiny nyní probíhá pomocí těžkých nákladních vozidel přes obydlenou vilovou část v těsné blízkosti centra města. Komunikace, kterou vozidla ke svozu využívají, je však v mnohých úsecích pro tento účel nevhodná. Celá oblast je v důsledku dlouhodobé mnohaleté těžební činnosti poddolována a nyní touto nadměrnou nákladní dopravou velmi silně zatížena. Je neakceptovatelné, aby se převoz uskutečňoval touto trasou a způsobem, zejména s ohledem na skutečnost, že město Paskov je napojeno na železniční síť. Díky tomu lze předpokládat, že existuje jiný, ekologičtější a možná i ekonomicky výhodnější způsob transportu. O pomoc v této věci jsem z tohoto důvodu požádala ministryni životního prostředí Ing. Bc. Annu Hubáčkovou, které jsem předala potřebné podklady.
PETICE ZA OBNOVU DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ JE PROJEDNÁVÁNA I V SENÁTU PČR
Na jaře letošního roku postihla frýdecko-místeckou nemocnici personální krize, která vyústila v omezení provozu dětského oddělení včetně dětské pohotovostní služby. Frýdecko-místecké děti jsou aktuálně ve většině případů odkazovány do desítky kilometrů vzdálených nemocnic. I s ohledem na příhraniční horský terén našeho regionu, kde již nyní nejsou v některých obcích plněny zákonné časové limity pro dojezd rychlé záchranné služby, usilujeme o rychlou nápravu situace. Město proto iniciovalo petici za obnovu oddělení včetně pohotovosti, kterou podepsalo více než 11 tisíc lidí. Věřím, že upozornění na situaci nemocnice ve Frýdku-Místku předáním petice petičnímu výboru Senátu PČR přispěje nejen k řešení místního problému, ale zejména k otevření širší celospolečenské diskuse o nedostatku pediatrů v mnoha českých nemocnicích.

Kontakt

Napište mi

Budu ráda, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.