PETICE BYLA PŘEDÁNA K VYŘÍZENÍ SENÁTU PČRPETICE za obnovu dětského oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. BYLA PŘEDÁNA K VYŘÍZENÍ TAKÉ SENÁTU PČR.
Stručné shrnutí dosavadního vývoje ve věci omezení péče na dětském oddělení ve frýdecko-místecké krajské nemocnici:
  •  ke 31. 3. 2022 bylo nemocnicí ohlášeno zastavení provozu dětského oddělení po předchozím zastavení příjmů na oddělení;
  • primátor města Frýdek-Místek s podporou více než 11 tisíců občanů Frýdecko-Místecka, kteří podepsali petici pro obnovu dětského oddělení nemocnice, apeluje na obnovení plného provozu dětského oddělení nemocnice včetně zajištění 24hodinové pohotovostní služby;
  • 26. května 2022 odesílá město Frýdek-Místek k rukám hejtmana MSK Prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., náměstka pro zdravotnictví MSK Mudr. Martina Gebauera, MHA, a ředitele nemocnice Ing. Tomáše Stejskala Výzvu k obnově 24hodinové lékařské péče o dětské pacienty v plném rozsahu a znovuzavedení nepřetržitého provozu dětské pohotovosti v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o., kterou kromě petentů podepsali mj. také někteří senátoři a poslanci se vztahem k MSK;
  • odpověď na výzvu se zatím nedostavila, nemocnice však na svých facebookových stránkách zveřejnila prohlášení, že na personálním posílení dětského oddělení lékařským personálem pracuje.
Na nedávném jednání s primátorem města Frýdku-Místku Petrem Korčem jsem byla znovu ubezpečena, že město podporuje a nadále bude podporovat místní nemocnici a jejího zřizovatele, kterým je Moravskoslezský kraj, s cílem zajistit lékaře pro toto oddělení a vrátit dětské oddělení do stavu před 1. dubnem. Diskutovali jsme spolu i o možnostech, jak může město, přestože není zřizovatelem nemocnice, při zajišťování personální kapacity na dětském oddělení nemocnice ve Frýdku-Místku pomoci.
Je bohužel zřejmé, že nedostatek pediatrů v nemocnicích je problémem celostátním, tedy problémem, který je potřeba řešit systémově. Podrobněji se k situaci vyjadřuje mj. také ministr zdravotnictví prof. Vlastimil Válek v pořadu Václava Moravce ze dne 10. 4. 2022.  I z tohoto důvodu jsme se rozhodli petici města Frýdek-Místek a zároveň také mnohem širší problém nedostatku pediatrů v nemocnicích ČR zviditelnit.
Petice byla předána k vyřízení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR.

Další příspěvky

Vydávání výjimek při vydávání „časově omezeného povolení“ pro překročení limitů hluku a vibrací
Mnoho obcí zatěžuje neúměrný hluk... často jen krátkodobě, avšak někdy i měsíce či dlouhá léta! Hluk přitom kvalitu našich životů velmi silně ovlivňuje a podle Světové zdravotnické organizace je dokonce jedním z nejvýznamnějších environmentálních rizik pro zdraví. Na posledním plénu Senátu Parlamentu ČR jsem proto obhajovala právo obcí na včasnou informovanost o vydávání časově omezeného povolení pro překročení limitů hluku a vibrací.
Hostem v TV Polar
S panem redaktorem Lukášem Zavadilem z TV Polar jsme si povídali o událostech uplynulého roku a prozradila jsem i některé pracovní plány pro rok letošní. Děkuji za rozhovor a za pozvání!
Výroční zpravodaj Heleny Pešatové
Dovolte mi popřát Vám do nového roku hodně štěstí a zdraví a hlavně, ať je rok 2023 rokem moudrých rozhodnutí a dobrých zpráv! Ke konci roku můžete nahlédnout do mého výročního zpravodaje, kde si dovoluji připomenout několik vybraných činností ze svého pracovního života. Druhý rok v Senátu byl plný zajímavých událostí a spoluprací. Všem svým kolegům děkuji za spolupráci!

Kontakt

Napište mi

Budu ráda, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.