PETICE BYLA PŘEDÁNA K VYŘÍZENÍ SENÁTU PČRPETICE za obnovu dětského oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. BYLA PŘEDÁNA K VYŘÍZENÍ TAKÉ SENÁTU PČR.
Stručné shrnutí dosavadního vývoje ve věci omezení péče na dětském oddělení ve frýdecko-místecké krajské nemocnici:
  •  ke 31. 3. 2022 bylo nemocnicí ohlášeno zastavení provozu dětského oddělení po předchozím zastavení příjmů na oddělení;
  • primátor města Frýdek-Místek s podporou více než 11 tisíců občanů Frýdecko-Místecka, kteří podepsali petici pro obnovu dětského oddělení nemocnice, apeluje na obnovení plného provozu dětského oddělení nemocnice včetně zajištění 24hodinové pohotovostní služby;
  • 26. května 2022 odesílá město Frýdek-Místek k rukám hejtmana MSK Prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., náměstka pro zdravotnictví MSK Mudr. Martina Gebauera, MHA, a ředitele nemocnice Ing. Tomáše Stejskala Výzvu k obnově 24hodinové lékařské péče o dětské pacienty v plném rozsahu a znovuzavedení nepřetržitého provozu dětské pohotovosti v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o., kterou kromě petentů podepsali mj. také někteří senátoři a poslanci se vztahem k MSK;
  • odpověď na výzvu se zatím nedostavila, nemocnice však na svých facebookových stránkách zveřejnila prohlášení, že na personálním posílení dětského oddělení lékařským personálem pracuje.
Na nedávném jednání s primátorem města Frýdku-Místku Petrem Korčem jsem byla znovu ubezpečena, že město podporuje a nadále bude podporovat místní nemocnici a jejího zřizovatele, kterým je Moravskoslezský kraj, s cílem zajistit lékaře pro toto oddělení a vrátit dětské oddělení do stavu před 1. dubnem. Diskutovali jsme spolu i o možnostech, jak může město, přestože není zřizovatelem nemocnice, při zajišťování personální kapacity na dětském oddělení nemocnice ve Frýdku-Místku pomoci.
Je bohužel zřejmé, že nedostatek pediatrů v nemocnicích je problémem celostátním, tedy problémem, který je potřeba řešit systémově. Podrobněji se k situaci vyjadřuje mj. také ministr zdravotnictví prof. Vlastimil Válek v pořadu Václava Moravce ze dne 10. 4. 2022.  I z tohoto důvodu jsme se rozhodli petici města Frýdek-Místek a zároveň také mnohem širší problém nedostatku pediatrů v nemocnicích ČR zviditelnit.
Petice byla předána k vyřízení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR.

Další příspěvky

Na Hukvaldech chybí protihluková stěna
Hukvaldy jsou příjemným místem pro život, mají osobité kouzlo v každém ročním období. Je to i naše oblíbené výletní místo, člověk v tomto "Janáčkově kraji" snadno ztratí pojem o čase. I proto mě mrzí, že tuto obec obtěžuje hluk způsobený nedostatečným odhlučněním dostavěné komunikace R48, kdy v úseku dlouhém cca 200 metrů chybí protihlukové stěny, a to po obou stranách.  Situaci a možné řešení jsme projednávali se starostou obce panem Mgr. Luďkem Bujnoškem a paní místostarostkou Ing. Ivanou Hrčkovou.
Jednáme o realizaci zázemí pro hlídky dopravní policie v obci Ostravice
V oblasti dopravy je stále co zlepšovat. Navštívila jsem proto náměstka Moravskoslezského kraje pro dopravu pana Ing. Radka Podstawku, se kterým jsme jednali o společných prioritách. Jednou z nich je i vytvoření zázemí pro hlídky dopravní policie u benzinové stanice v obci Ostravice. Tímto chceme ve spolupráci s obcí Ostravice podpořit práci policistů, kteří zde provádějí kontroly nákladních vozidel a zajišťují plynulost a bezpečnost silničního provozu směrem do CHKO Beskydy. Věřím, že se nám podaří podmínky pro práci policistů zabezpečit co nejdříve.
Sakrální dřevěné stavby jsou naším kulturním bohatstvím
Dřevěné sakrální stavby jsou v podstatě naším regionálním bohatstvím. Nejvíce dřevěných sakrálních staveb na území České republiky se totiž dochovalo v oblasti Těšínského Slezska a Podbeskydí. Frýdecko-místecký fotograf Miroslav Lysek dřevěné objekty v Beskydech a okolí při svých putováních soustavně mapuje a umí o nich poutavě vyprávět. Ráda jsem se proto zúčastnila příjemného večera s přednáškou pana Ing. Lyska o historii a architektuře dřevěných kostelů a principech jejich památkové ochrany.

Kontakt

Napište mi

Budu ráda, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.