PIJEME V BESKYDECH ČISTOU VODU?I tato důležitá otázka padla na jednání s paní starostkou Evou Tořovou (starostka pro Obec Staré Hamry) a paní inženýrkou Evou Orszulikovou, která se dlouhodobě věnuje posuzování rizik systémů zásobování pitnou vodou.
Dobrou zprávou je, že se pitné vody z kohoutku, která se k nám dostává z vodní nádrže Šance, nemusíme bát. Kvalita této vody je pečlivě sledována a proces její výroby je odborně řízený.
Hlavním bodem schůzky však byla diskuze o možných a reálně hrozících rizicích spojených s projížděním těžké nákladní dopravy v těsné blízkosti zdroje pitné vody – vodní nádrže Šance.
Zmiňovaná rizika spočívají zejména v produkci polycyklických aromatických uhlovodíků unikajících do prostředí ze zdrojů v dopravě. Tyto látky jsou totiž mj. i součástí asfaltu, nafty a dalších pohonných hmot, pneumatik atd. a do vodního prostředí jsou transportovány atmosférickou depozicí, a to prostřednictvím srážek, splachů z komunikací nebo spadem prachových částic, na které bývají často vázány.
V této souvislosti jsem si vyžádala také stanovisko Povodí Odry, s.p., které tato rizika potvrzuje a nadto uvádí, že: „nedodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel přepravujících závadné látky (např. pohonné hmoty, chemikálie apod.) a jejich potenciální havárie nebo jiná neočekávaná mimořádná událost v povodí vodárenské nádrže nebo jejích přítoků představuje závažné riziko úniku nebezpečných prioritních látek do vody, znehodnocení toho významného vodárenského zdroje a omezení dodávek pitné vody do cca 60-ti měst a obcí na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku, Opavsku, Ostravsku a také v příhraniční části Polska.“
V úsilí o zajištění celoročního zákazu vjezdu tranzitní nákladní dopravy do CHKO Beskydy, kde se náš zdroj pitné vody Vodní Nádrž Šance nachází, nepolevujeme a spolu s podporou více než 50 zástupců frýdecko-místeckých obcí stále věříme, že se náš cíl podaří po dokončení obchvatů Frýdku-Místku a Třince zrealizovat.

Další příspěvky

V úterý 18.6. je kancelář z organizačních důvodů zavřena.
Opatření obecné povahy bylo úspěšné: kolem přehrady Šance projelo letos o 84% méně kamionů. Jednáme o jeho opětovném vydání
O 84% méně kamionů projelo tuto zimu kolem přehradní nádrže Šance. Tohoto stavu jsme dosáhli díky vydanému opatření obecné povahy, které umožnilo realizovat zákaz vjezdu tranzitní nákladní dopravě nad 12 tun do oblasti. Proto jsme s náměstkem Ing. Radkem Podstawkou (Moravskoslezský kraj) jednali o obnovení zákazu pro zimní sezónu 2024/2025. Opatření i příští zimu zajistí zvýšenou bezpečnost - bude ovšem opět potřeba policejních hlídek - a lepší životní prostředí díky bezpečnějšímu provozu a prevenci ochrany pitné vody v nádrži Šance. Za spolupráci v této iniciativě děkuji Policii České republiky (KŘP MSK), Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Ředitelství silnic a dálnic - ŘSD (správa Ostrava), ...
Učitelé, kteří mění svět: Global Teacher Prize Czech Republic mělo i letos výborné zastoupení z Frýdecko-Místecka
Do soutěže o cenu pro inspirativní pedagogy Global Teacher Prize Czech Republic bylo letos nominováno rekordních 283 učitelů a i letos jsme uspěli velmi dobře. Ze Základní školy Baška se mezi finalisty umístila paní učitelka Barbora Coufalová - gratuluji! A mezi čestnými hosty při slavnostním vyhlášení v sídle Senátu Parlamentu ČR nechyběli naši úspěšní pedagogové z minulých let: loňský vítěz Roman Göttlicher, učitel dějepisu a občanské nauky ze Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy Frýdek-Místek, Tomáš Chrobák ze ZŠ a MŠ Baška (1. místo v roce 2019) a Monika Chrobáková ze ZŠ Janovice (2. místo v roce 2019). Jsme hrdí na to, že u nás máme tak kvalitní učitele, kteří se starají o naše děti. Všem finalistům i umístěným blahopřeji!

Kontakt

Napište mi

Budu ráda, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.