PIJEME V BESKYDECH ČISTOU VODU?I tato důležitá otázka padla na jednání s paní starostkou Evou Tořovou (starostka pro Obec Staré Hamry) a paní inženýrkou Evou Orszulikovou, která se dlouhodobě věnuje posuzování rizik systémů zásobování pitnou vodou.
Dobrou zprávou je, že se pitné vody z kohoutku, která se k nám dostává z vodní nádrže Šance, nemusíme bát. Kvalita této vody je pečlivě sledována a proces její výroby je odborně řízený.
Hlavním bodem schůzky však byla diskuze o možných a reálně hrozících rizicích spojených s projížděním těžké nákladní dopravy v těsné blízkosti zdroje pitné vody – vodní nádrže Šance.
Zmiňovaná rizika spočívají zejména v produkci polycyklických aromatických uhlovodíků unikajících do prostředí ze zdrojů v dopravě. Tyto látky jsou totiž mj. i součástí asfaltu, nafty a dalších pohonných hmot, pneumatik atd. a do vodního prostředí jsou transportovány atmosférickou depozicí, a to prostřednictvím srážek, splachů z komunikací nebo spadem prachových částic, na které bývají často vázány.
V této souvislosti jsem si vyžádala také stanovisko Povodí Odry, s.p., které tato rizika potvrzuje a nadto uvádí, že: „nedodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel přepravujících závadné látky (např. pohonné hmoty, chemikálie apod.) a jejich potenciální havárie nebo jiná neočekávaná mimořádná událost v povodí vodárenské nádrže nebo jejích přítoků představuje závažné riziko úniku nebezpečných prioritních látek do vody, znehodnocení toho významného vodárenského zdroje a omezení dodávek pitné vody do cca 60-ti měst a obcí na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku, Opavsku, Ostravsku a také v příhraniční části Polska.“
V úsilí o zajištění celoročního zákazu vjezdu tranzitní nákladní dopravy do CHKO Beskydy, kde se náš zdroj pitné vody Vodní Nádrž Šance nachází, nepolevujeme a spolu s podporou více než 50 zástupců frýdecko-místeckých obcí stále věříme, že se náš cíl podaří po dokončení obchvatů Frýdku-Místku a Třince zrealizovat.

Další příspěvky

I. ETAPA OBCHVATU FRÝDKU-MÍSTKU JE JIŽ V PROVOZU
Řidiči dnes získali dlouho očekávanou možnost objet město po dálnici D48 směrem od Příboru s napojením na silnici I/56 (ulice Frýdlantská). Navazující II. etapa je stále ve výstavbě a s částečným zprovozněním počítá Ředitelství silnic a dálnic - ŘSD ještě v tomto roce. Věřím, že stavba, coby vhodná objízdná trasa, umožní odklon tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun z CHKO Beskydy, kde se nachází přehradní nádrž Šance - zdroj pitné vody pro města a obce Frýdecko-Místecka, Novojičínska, Opavska, Karvinska ale i Ostravska. V dosažení tohoto cíle nepolevuji.
PASKOV: ZÁSYP DOLU FRENŠTÁT
Před časem se na mě obrátili občané města Paskov s žádostí o pomoc při řešení problematického způsobu přepravy materiálu z odvalu „D“ Dolu Paskov za účelem zasypání Dolu Frenštát. Převoz hlušiny nyní probíhá pomocí těžkých nákladních vozidel přes obydlenou vilovou část v těsné blízkosti centra města. Komunikace, kterou vozidla ke svozu využívají, je však v mnohých úsecích pro tento účel nevhodná. Celá oblast je v důsledku dlouhodobé mnohaleté těžební činnosti poddolována a nyní touto nadměrnou nákladní dopravou velmi silně zatížena. Je neakceptovatelné, aby se převoz uskutečňoval touto trasou a způsobem, zejména s ohledem na skutečnost, že město Paskov je napojeno na železniční síť. Díky tomu lze předpokládat, že existuje jiný, ekologičtější a možná i ekonomicky výhodnější způsob transportu. O pomoc v této věci jsem z tohoto důvodu požádala ministryni životního prostředí Ing. Bc. Annu Hubáčkovou, které jsem předala potřebné podklady.
PETICE ZA OBNOVU DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ JE PROJEDNÁVÁNA I V SENÁTU PČR
Na jaře letošního roku postihla frýdecko-místeckou nemocnici personální krize, která vyústila v omezení provozu dětského oddělení včetně dětské pohotovostní služby. Frýdecko-místecké děti jsou aktuálně ve většině případů odkazovány do desítky kilometrů vzdálených nemocnic. I s ohledem na příhraniční horský terén našeho regionu, kde již nyní nejsou v některých obcích plněny zákonné časové limity pro dojezd rychlé záchranné služby, usilujeme o rychlou nápravu situace. Město proto iniciovalo petici za obnovu oddělení včetně pohotovosti, kterou podepsalo více než 11 tisíc lidí. Věřím, že upozornění na situaci nemocnice ve Frýdku-Místku předáním petice petičnímu výboru Senátu PČR přispěje nejen k řešení místního problému, ale zejména k otevření širší celospolečenské diskuse o nedostatku pediatrů v mnoha českých nemocnicích.

Kontakt

Napište mi

Budu ráda, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.