PIJEME V BESKYDECH ČISTOU VODU?I tato důležitá otázka padla na jednání s paní starostkou Evou Tořovou (starostka pro Obec Staré Hamry) a paní inženýrkou Evou Orszulikovou, která se dlouhodobě věnuje posuzování rizik systémů zásobování pitnou vodou.
Dobrou zprávou je, že se pitné vody z kohoutku, která se k nám dostává z vodní nádrže Šance, nemusíme bát. Kvalita této vody je pečlivě sledována a proces její výroby je odborně řízený.
Hlavním bodem schůzky však byla diskuze o možných a reálně hrozících rizicích spojených s projížděním těžké nákladní dopravy v těsné blízkosti zdroje pitné vody – vodní nádrže Šance.
Zmiňovaná rizika spočívají zejména v produkci polycyklických aromatických uhlovodíků unikajících do prostředí ze zdrojů v dopravě. Tyto látky jsou totiž mj. i součástí asfaltu, nafty a dalších pohonných hmot, pneumatik atd. a do vodního prostředí jsou transportovány atmosférickou depozicí, a to prostřednictvím srážek, splachů z komunikací nebo spadem prachových částic, na které bývají často vázány.
V této souvislosti jsem si vyžádala také stanovisko Povodí Odry, s.p., které tato rizika potvrzuje a nadto uvádí, že: „nedodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel přepravujících závadné látky (např. pohonné hmoty, chemikálie apod.) a jejich potenciální havárie nebo jiná neočekávaná mimořádná událost v povodí vodárenské nádrže nebo jejích přítoků představuje závažné riziko úniku nebezpečných prioritních látek do vody, znehodnocení toho významného vodárenského zdroje a omezení dodávek pitné vody do cca 60-ti měst a obcí na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku, Opavsku, Ostravsku a také v příhraniční části Polska.“
V úsilí o zajištění celoročního zákazu vjezdu tranzitní nákladní dopravy do CHKO Beskydy, kde se náš zdroj pitné vody Vodní Nádrž Šance nachází, nepolevujeme a spolu s podporou více než 50 zástupců frýdecko-místeckých obcí stále věříme, že se náš cíl podaří po dokončení obchvatů Frýdku-Místku a Třince zrealizovat.

Další příspěvky

Na Hukvaldech chybí protihluková stěna
Hukvaldy jsou příjemným místem pro život, mají osobité kouzlo v každém ročním období. Je to i naše oblíbené výletní místo, člověk v tomto "Janáčkově kraji" snadno ztratí pojem o čase. I proto mě mrzí, že tuto obec obtěžuje hluk způsobený nedostatečným odhlučněním dostavěné komunikace R48, kdy v úseku dlouhém cca 200 metrů chybí protihlukové stěny, a to po obou stranách.  Situaci a možné řešení jsme projednávali se starostou obce panem Mgr. Luďkem Bujnoškem a paní místostarostkou Ing. Ivanou Hrčkovou.
Jednáme o realizaci zázemí pro hlídky dopravní policie v obci Ostravice
V oblasti dopravy je stále co zlepšovat. Navštívila jsem proto náměstka Moravskoslezského kraje pro dopravu pana Ing. Radka Podstawku, se kterým jsme jednali o společných prioritách. Jednou z nich je i vytvoření zázemí pro hlídky dopravní policie u benzinové stanice v obci Ostravice. Tímto chceme ve spolupráci s obcí Ostravice podpořit práci policistů, kteří zde provádějí kontroly nákladních vozidel a zajišťují plynulost a bezpečnost silničního provozu směrem do CHKO Beskydy. Věřím, že se nám podaří podmínky pro práci policistů zabezpečit co nejdříve.
Sakrální dřevěné stavby jsou naším kulturním bohatstvím
Dřevěné sakrální stavby jsou v podstatě naším regionálním bohatstvím. Nejvíce dřevěných sakrálních staveb na území České republiky se totiž dochovalo v oblasti Těšínského Slezska a Podbeskydí. Frýdecko-místecký fotograf Miroslav Lysek dřevěné objekty v Beskydech a okolí při svých putováních soustavně mapuje a umí o nich poutavě vyprávět. Ráda jsem se proto zúčastnila příjemného večera s přednáškou pana Ing. Lyska o historii a architektuře dřevěných kostelů a principech jejich památkové ochrany.

Kontakt

Napište mi

Budu ráda, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.