PIJEME V BESKYDECH ČISTOU VODU?I tato důležitá otázka padla na jednání s paní starostkou Evou Tořovou (starostka pro Obec Staré Hamry) a paní inženýrkou Evou Orszulikovou, která se dlouhodobě věnuje posuzování rizik systémů zásobování pitnou vodou.
Dobrou zprávou je, že se pitné vody z kohoutku, která se k nám dostává z vodní nádrže Šance, nemusíme bát. Kvalita této vody je pečlivě sledována a proces její výroby je odborně řízený.
Hlavním bodem schůzky však byla diskuze o možných a reálně hrozících rizicích spojených s projížděním těžké nákladní dopravy v těsné blízkosti zdroje pitné vody – vodní nádrže Šance.
Zmiňovaná rizika spočívají zejména v produkci polycyklických aromatických uhlovodíků unikajících do prostředí ze zdrojů v dopravě. Tyto látky jsou totiž mj. i součástí asfaltu, nafty a dalších pohonných hmot, pneumatik atd. a do vodního prostředí jsou transportovány atmosférickou depozicí, a to prostřednictvím srážek, splachů z komunikací nebo spadem prachových částic, na které bývají často vázány.
V této souvislosti jsem si vyžádala také stanovisko Povodí Odry, s.p., které tato rizika potvrzuje a nadto uvádí, že: „nedodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel přepravujících závadné látky (např. pohonné hmoty, chemikálie apod.) a jejich potenciální havárie nebo jiná neočekávaná mimořádná událost v povodí vodárenské nádrže nebo jejích přítoků představuje závažné riziko úniku nebezpečných prioritních látek do vody, znehodnocení toho významného vodárenského zdroje a omezení dodávek pitné vody do cca 60-ti měst a obcí na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku, Opavsku, Ostravsku a také v příhraniční části Polska.“
V úsilí o zajištění celoročního zákazu vjezdu tranzitní nákladní dopravy do CHKO Beskydy, kde se náš zdroj pitné vody Vodní Nádrž Šance nachází, nepolevujeme a spolu s podporou více než 50 zástupců frýdecko-místeckých obcí stále věříme, že se náš cíl podaří po dokončení obchvatů Frýdku-Místku a Třince zrealizovat.

Další příspěvky

Uspořádala jsem kulatý stůl k omezení vjezdu tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun do CHKO Beskydy
S místopředsedkyní Senátu Jitkou Seitlovou jsem dnes uspořádala kulatý stůl ve věci „Zavedení celoročního zákazu vjezdu tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun do CHKO Beskydy“. Mezi účastníky byli mj. ministr zemědělství Zdeněk Nekula, zástupce Ministerstva dopravy ČR Ing. Martin Janeček, zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, ředitel správy ŘSD Ostrava Tomáš Opěla, generální ředitel Povodí Odry Jiří Tkáč, ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO Beskydy František Jaskula a zástupce Zlínského kraje Ing. Tomáš Nedbal.
Beskydy budeme chránit i na půdě Senátu PČR
V dubnu se mnoho významných osobností z našeho kraje zúčastnilo 50. výročí založení CHKO Beskydy, které proběhlo v sídle Senátu PČR. Na tomto zahájení panovala shoda, že pestrost Beskyd pro další generace je nutné udržet. Ve svém projevu jsem tehdy zdůraznila, že v situaci, kdy máme k dispozici pro CHKO Beskydy obchvat, považuji za nepřijatelné, aby kolem zdroje pitné vody přehradní nádrže Šance projížděla tranzitní nákladní doprava nad 12 tun. Po předchozím více než dvouletém projednávání a zjišťování možností se jeví několik možných řešení, jak vjezdu těžké tranzitní nákladní dopravy do CHKO Beskydy zabránit. Pro nalezení nejlepšího řešení pořádáme v této věci s místopředsedkyní Senátu PČR Jitkou Seitlovou v závěru května kulatý stůl.
Moravskoslezský kraj má perspektivu
Spolu s kolegy senátory z podvýboru pro regiony v transformaci, poslanci, ale i zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jsme se seznámili s projekty, které přispějí k modernizaci našeho těžbou černého uhlí poznamenaného regionu. Těšit se můžeme například na projekty, které transformují bývalé těžební areály. V první řadě stojí za zmínku detaily projektu POHO Park, který usiluje o vybudování důstojného centra pohornické krajiny.

Kontakt

Napište mi

Budu ráda, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.