Poselství Jana Palacha16. ledna 1969 byli lidé procházející po Václavském náměstí svědky sebeupálení studenta historie a politické ekonomie FF UK Jana Palacha.
Tento tragický protest proti utlačování svobody a proti pasivnímu přístupu lidí k celospolečenskému dění se komunisté snažili po dlouhá léta vymazat z paměti národa. O to více je potřeba si jej stále připomínat jako poselství člověka, který se nebál vyjádřit svůj názor i ve chvílích, kdy ostatní mlčeli. Přestože dnes žijeme ve svobodné zemi, vidíme, že o svobodu je potřeba pečovat, protože ji lze velmi rychle ohrozit či ztratit.

Další příspěvky

6. schůze Senátu
Většinu času jsme na 6. schůzi Senátu projednávali "pandemický zákon". Tento zákon byl Poslanecké sněmovně vrácen v upravené (tzv. minimalistické) verzi, tedy s pozměňovacími návrhy, které odstranily pouze jeho základní nedostatky. Další pozměňovací návrhy podporující a umožňující (se stanovením podmínek) např. podnikatelské aktivity, doplnění povinnosti státu zajistit kompenzace a nahradit vzniklé škody, snížit pokuty na polovinu apod. přijaty nebyly. Pro byli pouze senátoři STAN, PIRÁTI a SEN21.
Výsledky 5. schůze Senátu
Ve dnech 27.a 28.ledna 2021 probíhala schůze Senátu PS ČR. Kromě mnoha jiných záležitostí došlo ke: ➡️ schválení novely o Hasičském záchranném sboru. Tato novela mmj. upřesňuje nárok hasičů na náklady, které jim vzniknou při zásahu u dopravních nehod, zjednodušuje administrativu spojenou s vyúčtováním zásahů hasičů a zlepšuje informovanost hasičů díky jejich propojení s jinými informačními systémy.
Nechci zklamat důvěru obyvatel, říká starostka a senátorka Helena Pešatová
Helena Pešatová má za sebou deset let ve funkci starostky Frýdlantu nad Ostravicí. Na podzim úspěšně kandidovala do Senátu. V rozhovoru mluví o tom, s jakými ambicemi jde do Horní komory parlamentu, co ji vedlo ke kandidatuře či jestli ji nová funkce bude nějak omezovat ve starostování.

Kontakt

Napište mi

Budu ráda, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.