Voda bude chráněna ústavou. Dočkáme se i vyšší ochrany našeho zdroje pitné vody?Suchem a snižováním zásob se voda stává strategickou surovinou, kterou je nutné chránit před zneužitím a znečištěním. Oceňuji proto, že se vláda rozhodla začlenit ochranu vody do ústavy a vyjádřila tím svůj respekt k lidem i přírodě.
Kromě toho je potřeba urychleně najít s Ředitelstvím silnic a dálnic, Moravskoslezským krajem a Ministerstvem dopravy legislativně-technické řešení, které zabrání průjezdu nadbytečné tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun ochrannými pásmy zdroje pitné vody – přehradní nádrže Šance.
V situaci, kdy máme pro tuto dopravu k dispozici nově vybudovaná silniční tělesa (obchvaty měst Frýdek-Místek a Třince), se jedná o zbytečné riziko pro zásobárnu stovky tisíců obyvatel Moravskoslezského kraje. V jednání proto stále pokračuji.

Další příspěvky

Na Hukvaldech chybí protihluková stěna
Hukvaldy jsou příjemným místem pro život, mají osobité kouzlo v každém ročním období. Je to i naše oblíbené výletní místo, člověk v tomto "Janáčkově kraji" snadno ztratí pojem o čase. I proto mě mrzí, že tuto obec obtěžuje hluk způsobený nedostatečným odhlučněním dostavěné komunikace R48, kdy v úseku dlouhém cca 200 metrů chybí protihlukové stěny, a to po obou stranách.  Situaci a možné řešení jsme projednávali se starostou obce panem Mgr. Luďkem Bujnoškem a paní místostarostkou Ing. Ivanou Hrčkovou.
Jednáme o realizaci zázemí pro hlídky dopravní policie v obci Ostravice
V oblasti dopravy je stále co zlepšovat. Navštívila jsem proto náměstka Moravskoslezského kraje pro dopravu pana Ing. Radka Podstawku, se kterým jsme jednali o společných prioritách. Jednou z nich je i vytvoření zázemí pro hlídky dopravní policie u benzinové stanice v obci Ostravice. Tímto chceme ve spolupráci s obcí Ostravice podpořit práci policistů, kteří zde provádějí kontroly nákladních vozidel a zajišťují plynulost a bezpečnost silničního provozu směrem do CHKO Beskydy. Věřím, že se nám podaří podmínky pro práci policistů zabezpečit co nejdříve.
Sakrální dřevěné stavby jsou naším kulturním bohatstvím
Dřevěné sakrální stavby jsou v podstatě naším regionálním bohatstvím. Nejvíce dřevěných sakrálních staveb na území České republiky se totiž dochovalo v oblasti Těšínského Slezska a Podbeskydí. Frýdecko-místecký fotograf Miroslav Lysek dřevěné objekty v Beskydech a okolí při svých putováních soustavně mapuje a umí o nich poutavě vyprávět. Ráda jsem se proto zúčastnila příjemného večera s přednáškou pana Ing. Lyska o historii a architektuře dřevěných kostelů a principech jejich památkové ochrany.

Kontakt

Napište mi

Budu ráda, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.