Vydávání výjimek při vydávání „časově omezeného povolení“ pro překročení limitů hluku a vibracíMnoho obcí zatěžuje neúměrný hluk… často jen krátkodobě, avšak někdy i měsíce či dlouhá léta!
Hluk přitom kvalitu našich životů velmi silně ovlivňuje a podle Světové zdravotnické organizace je dokonce jedním z nejvýznamnějších environmentálních rizik pro zdraví.
Na posledním plénu Senátu Parlamentu ČR jsem proto obhajovala právo obcí na včasnou informovanost o vydávání časově omezeného povolení pro překročení limitů hluku a vibrací.
Konkrétně jde o úpravu zákona o ochraně veřejného zdraví v souvislosti se stanovením práva obcí na zařazení mezi účastníky řízení při vydávání těchto povolení.
Věřím, že díky spolupráci všech dotčených výborů, které o záležitosti budou nyní dále jednat, se občané již brzy dočkají možnosti získat informace o vydávaných povoleních v jejich obci včas, nikoliv až expost. Právě obce nejlépe znají místní poměry a mohou tedy svá území a občany před škodlivými vlivy účinně chránit.

Další příspěvky

Hostem v TV Polar
S panem redaktorem Lukášem Zavadilem z TV Polar jsme si povídali o událostech uplynulého roku a prozradila jsem i některé pracovní plány pro rok letošní. Děkuji za rozhovor a za pozvání!
Výroční zpravodaj Heleny Pešatové
Dovolte mi popřát Vám do nového roku hodně štěstí a zdraví a hlavně, ať je rok 2023 rokem moudrých rozhodnutí a dobrých zpráv! Ke konci roku můžete nahlédnout do mého výročního zpravodaje, kde si dovoluji připomenout několik vybraných činností ze svého pracovního života. Druhý rok v Senátu byl plný zajímavých událostí a spoluprací. Všem svým kolegům děkuji za spolupráci!
II. ČÁST OBCHVATU FRÝDKU–MÍSTKU JIŽ BRZY V PROVOZU!
Ministr dopravy Martin Kupka přijel oznámit dobré zprávy pro Frýdek-Místek. Již ve čtvrtek 22. prosince odpoledne se řidiči poprvé projedou po II. části obchvatu města. Prozatím bude tato část spuštěna v polovičním profilu, kompletní dokončení je plánováno na léto 2023. Obchvat jistě uleví centru města od těžké nákladní dopravy. Je však potřeba současně zajistit, aby tato doprava nesjížděla z obchvatu na tzv. "beskydskou zkratku" - tedy komunikaci I/56, která vede do CHKO Beskydy a protíná ochranná pásma zdroje pitné vody - přehradní nádrže Šance. S panem ministrem jsem toto téma dnes znovu diskutovala.

Kontakt

Napište mi

Budu ráda, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.