Výroční slovo senátorkyVážení spoluobčané,

dovolte mi Vás pozdravit s koncem roku a krátce informovat o dění v
našem regionu.
Už téměř tři roky prochází naše společnost nelehkým obdobím. Sotva
jsme se vymanili z kovidové krize, zaskočil nás válečný konflikt na
Ukrajině a s ním problémy v oblasti energetiky. Válečný akt nás přiměl
přemýšlet nejen o utrpení lidí nedaleko našich hranic, ale i o vlastních
hodnotách.
Právě v těchto nelehkých časech bych ráda vyjádřila naději, že rok 2023
bude rokem lepších zpráv.
Snažím se k tomu přispět i já svými aktivitami. Jednou z nich je zlepšení
kvality života v obcích, kterými projíždí často přetížená nákladní doprava.

Nákup mobilní váhy
Za tímto účelem jsme ve spolupráci se starosty všech frýdecko-
místeckých obcí úspěšně dokončili nákup mobilních vah pro Policii ČR.
Předpokládáme, že častější vážení nákladní dopravy povede ke zmírnění
poškozování našich komunikací. Efektivitu jistě znásobí i nedávné
legislativní zvýšení pokut při odmítnutí převážení, které nyní činí až
100tisíc Kč. Jsem si však vědoma toho, že ve vymahatelnosti pokut máme
stále velké rezervy, a na to bych se v Senátu ráda zaměřila.

Oprava odhlučnění podél D48
Je zřejmé, že s dokončením obchvatu města Frýdku-Místku dojde ke
zvýšení hustoty provozu podél silničního tahu D48 od Frýdku-Místku
směrem na Třinec. Již nyní však obyvatele přilehlých obcí obtěžuje hluk
kvůli nedokončeným protihlukovým stěnám. Řešení je podmíněno
měřením jeho intenzity a následnými hygienickými opatřeními. V této
souvislosti aktuálně v Senátu obhajuji právo dotčených obcí na jejich
zařazení mezi účastníky řízení při vydávání časově omezeného povolení
pro překročení limitů hluku a vibrací.

Ochrana zdroje pitné vody – přehradní nádrže Šance
Pokračuji v úsilí o zavedení zákazu vjezdu tranzitní nákladní dopravy nad
12 tun do CHKO Beskydy. Aktuálně vjíždějí uvedená vozidla do I. a II.
ochranného pásma zdroje pitné vody.
V situaci, kdy bude v nejbližších měsících dokončen obchvat města
Frýdku-Místku, považuji další ohrožování celého ekosystému CHKO
Beskydy za nepřijatelný. Přestože obdobný názor zastává i ředitelství
CHKO Beskydy, Povodí Odry či SMVaK a dokonce i Ministerstvo životního
prostředí, dopravní orgány mající možnost tuto situaci napravit
součinnost zatím výrazně neprojevily. Aktuálně jsme toto téma otevřeli a
snažíme se najít řešení i na Ministerstvu dopravy.

Provoz dětského oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
Díky tomu, že jste podpořili petici pro plné obnovení provozu dětského
oddělení a dětské pohotovosti Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., dochází
nyní k částečnému pozitivnímu vývoji. Ministerstvo zdravotnictví ČR
reagovalo na situaci našeho města prostřednictvím své náměstkyně
vyjádřením, že se Moravskoslezský kraj i vedení nemocnice snaží situaci

stabilizovat a předpokládá postupný návrat k plnému rozsahu dříve
poskytované péče. Situace rezonuje také ve výborech Senátu PČR, které
jsou připraveny tento celostátní problém (nedostatku pediatrů a dalších
lékařů v ČR) diskutovat a řešit.

Odvoz materiálu z areálu Dolu Paskov
Možná se k vám dostala i informace o petici občanů Paskova, v níž si
stěžovali na převoz hlušiny, nyní certifikovaného stavebního materiálu, z
odvalu „D“ přes obydlenou vilovou část města. Po upozornění na tuto
situaci došlo ke zmírnění dopadů tohoto převozu a stanovení přísných
podmínek pro jeho realizaci. Ze strany Ministerstva životního prostředí
došlo k ujištění, že při plánování příštích transferů bude město Paskov
přizváno k řešení návrhu vhodných způsobů přepravy.
Ráda bych toto výroční slovo zakončila pozitivně, tedy vyjádřením víry, že
žádná oprávněná snaha není marná.
Dovolte mi popřát Vám do nového roku pevné zdraví, mnoho optimismu a
sil uskutečňovat to, co Vám v životě dává smysl.

Krásné Vánoce a do dalšího roku jen to nejlepší!
Vaše senátorka Helena Pešatová

Další příspěvky

CHKO Beskydy bez kamionů: Vjezd nákladní dopravy nad 12 tun s výjimkou dopravní obsluhy bude na silnici I/56 pro zimní období zakázán
Dne 23. listopadu 2023 vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, oddělení dopravy, opatření obecné povahy, kterým se pro období od 1. 12. 2023 do 31. 3. 2024 vylučuje provoz nákladních automobilů s hmotností nad 12 tun s výjimkou dopravní obsluhy v úseku silnice I/56 Ostravice – Bílá (Hlavatá), konkrétně mezi MÚK sil. č. I/56 x II/483 a křižovatkou sil. č. I/56 x I/35. Cílem vydaného opatření je zajistit bezpečnost a plynulost silničního provozu a eliminovat ohrožení zdroje pitné vody v přehradní nádrži Šance. Ta zásobuje pitnou vodou téměř 60 měst a obcí na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku, Opavsku, Ostravsku a také příhraniční část Polska.
Benefiční akce
Sobota 4. listopadu byla pro mě dnem plným emocí. Po slavnostním otevření kaple v klášteře ve Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí se večer v kulturním centru uskutečnil charitativní koncert Hany Fialové na podporu osob s tělesným postižením. Součástí slavnostního večera byla i vernisáž ze života společenství Vstaň a choď. Děkuji pořadatelům za uspořádání této prospěšné akce.
Setkání s jubilanty
Každoroční setkání jubilantů proběhlo v kulturním centru ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde se sešlo více než 110 oslavenců, občanů Město Frýdlant nad Ostravicí, kteří v letošním roce slaví své životní jubileum, a to 80 a více let. Všechny jsem osobně přivítala, pozdravila, každému poblahopřála a předala dárek s kytičkou. Akci tak provázela radost jubilantů a celkově příjemná atmosféra, kterou umocnilo také vystoupení frýdlantského folklorního souboru Chasička. Milí jubilanti, ještě jednou Vám všem přeji jen to nejlepší a hlavně pevné zdraví!

Kontakt

Napište mi

Budu ráda, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.