Výroční slovo senátorkyVážení spoluobčané,

dovolte mi Vás pozdravit s koncem roku a krátce informovat o dění v
našem regionu.
Už téměř tři roky prochází naše společnost nelehkým obdobím. Sotva
jsme se vymanili z kovidové krize, zaskočil nás válečný konflikt na
Ukrajině a s ním problémy v oblasti energetiky. Válečný akt nás přiměl
přemýšlet nejen o utrpení lidí nedaleko našich hranic, ale i o vlastních
hodnotách.
Právě v těchto nelehkých časech bych ráda vyjádřila naději, že rok 2023
bude rokem lepších zpráv.
Snažím se k tomu přispět i já svými aktivitami. Jednou z nich je zlepšení
kvality života v obcích, kterými projíždí často přetížená nákladní doprava.

Nákup mobilní váhy
Za tímto účelem jsme ve spolupráci se starosty všech frýdecko-
místeckých obcí úspěšně dokončili nákup mobilních vah pro Policii ČR.
Předpokládáme, že častější vážení nákladní dopravy povede ke zmírnění
poškozování našich komunikací. Efektivitu jistě znásobí i nedávné
legislativní zvýšení pokut při odmítnutí převážení, které nyní činí až
100tisíc Kč. Jsem si však vědoma toho, že ve vymahatelnosti pokut máme
stále velké rezervy, a na to bych se v Senátu ráda zaměřila.

Oprava odhlučnění podél D48
Je zřejmé, že s dokončením obchvatu města Frýdku-Místku dojde ke
zvýšení hustoty provozu podél silničního tahu D48 od Frýdku-Místku
směrem na Třinec. Již nyní však obyvatele přilehlých obcí obtěžuje hluk
kvůli nedokončeným protihlukovým stěnám. Řešení je podmíněno
měřením jeho intenzity a následnými hygienickými opatřeními. V této
souvislosti aktuálně v Senátu obhajuji právo dotčených obcí na jejich
zařazení mezi účastníky řízení při vydávání časově omezeného povolení
pro překročení limitů hluku a vibrací.

Ochrana zdroje pitné vody – přehradní nádrže Šance
Pokračuji v úsilí o zavedení zákazu vjezdu tranzitní nákladní dopravy nad
12 tun do CHKO Beskydy. Aktuálně vjíždějí uvedená vozidla do I. a II.
ochranného pásma zdroje pitné vody.
V situaci, kdy bude v nejbližších měsících dokončen obchvat města
Frýdku-Místku, považuji další ohrožování celého ekosystému CHKO
Beskydy za nepřijatelný. Přestože obdobný názor zastává i ředitelství
CHKO Beskydy, Povodí Odry či SMVaK a dokonce i Ministerstvo životního
prostředí, dopravní orgány mající možnost tuto situaci napravit
součinnost zatím výrazně neprojevily. Aktuálně jsme toto téma otevřeli a
snažíme se najít řešení i na Ministerstvu dopravy.

Provoz dětského oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
Díky tomu, že jste podpořili petici pro plné obnovení provozu dětského
oddělení a dětské pohotovosti Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., dochází
nyní k částečnému pozitivnímu vývoji. Ministerstvo zdravotnictví ČR
reagovalo na situaci našeho města prostřednictvím své náměstkyně
vyjádřením, že se Moravskoslezský kraj i vedení nemocnice snaží situaci

stabilizovat a předpokládá postupný návrat k plnému rozsahu dříve
poskytované péče. Situace rezonuje také ve výborech Senátu PČR, které
jsou připraveny tento celostátní problém (nedostatku pediatrů a dalších
lékařů v ČR) diskutovat a řešit.

Odvoz materiálu z areálu Dolu Paskov
Možná se k vám dostala i informace o petici občanů Paskova, v níž si
stěžovali na převoz hlušiny, nyní certifikovaného stavebního materiálu, z
odvalu „D“ přes obydlenou vilovou část města. Po upozornění na tuto
situaci došlo ke zmírnění dopadů tohoto převozu a stanovení přísných
podmínek pro jeho realizaci. Ze strany Ministerstva životního prostředí
došlo k ujištění, že při plánování příštích transferů bude město Paskov
přizváno k řešení návrhu vhodných způsobů přepravy.
Ráda bych toto výroční slovo zakončila pozitivně, tedy vyjádřením víry, že
žádná oprávněná snaha není marná.
Dovolte mi popřát Vám do nového roku pevné zdraví, mnoho optimismu a
sil uskutečňovat to, co Vám v životě dává smysl.

Krásné Vánoce a do dalšího roku jen to nejlepší!
Vaše senátorka Helena Pešatová

Další příspěvky

Jarní olympiáda U Medvěda: Sportovní den s charitativním přesahem
Jarní olympiáda U Medvěda v Dobré u Frýdku-Místku se opravdu velmi vydařila. Žáci ze základních škol Dobrá, Baška, Raškovice, Morávka, Frýdlant nad Ostravicí a Frýdku-Místku se tu 10. května utkali v mnoha disciplínách. Děkuji všem organizátorům za skvělou přípravu této krásné akce, která měla i charitativní rozměr - vybralo se přes 30 tisíc pro tělesně postižené děti z našeho regionu. Zázemí a pomoc s organizací poskytl sportovní areál U Medvěda a o perfektní atmosféru se postarala společnost Hravý klaun a úžasný moderátor Honza Gavelčík. Že tyto akce mají smysl, bylo jasné z nadšení a radosti všech zúčastněných. Atmosféra byla nabitá energií, úsměvy a zdravým duchem soutěžení. Děkuji, že jsem mohla být u toho!
Tradiční akce Poděkuj horám se vydařila. Velká poklona všem dobrovolníkům!
Tradiční akce Poděkuj horám organizovaná spolkem Čisté Beskydy ve spolupráci se společností MamiArt, Heimstaden a dalšími partnery opět ukázala sílu lidské solidarity a respekt k našemu krásnému horskému masivu. Stovky dobrovolníků se s nadšením a úsměvem na tváři vydaly do čtyř lokalit v Beskydech, aby je zbavily odpadu a pomohly tak zachovat jejich čistotu a krásu. Ať už uklízeli podél turistických tras, v okolí silnic, nebo se pustili do náročnějších terénů, jejich práce si zaslouží obrovský dík a uznání. Poděkuj horám není jen obyčejný úklid. Je to symbol sounáležitosti s naším přírodním bohatstvím a vyjádření vděčnosti za krásu a klid, které nám Beskydy nabízí.
Svátek sv. Floriána připomíná důležitost hasičské profese
Dnes, na svátek sv. Floriána, patrona hasičů, se frýdecké náměstí proměnilo v dějiště krajské soutěže ve vyprošťování u dopravních nehod. Akce, která se konala za hojného zájmu veřejnosti, dala příležitost všem obdivovatelům hasičů zhlédnout ukázky zásahových technik a prohlédnout si historickou i současnou hasičskou techniku. Hasiče nevnímáme jen jako ty, kteří hasí oheň, i když to je bezesporu klíčová součást jejich práce. Jejich role je mnohem komplexnější a zahrnuje širokou škálu činností, které chrání naše životy a majetek. Děkuji všem hasičům za jejich obětavou práci! Přeji jim pevné zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v jejich náročné, ale nesmírně důležité profesi.

Kontakt

Napište mi

Budu ráda, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.