Výroční slovo senátorkyVážení spoluobčané,

dovolte mi Vás pozdravit s koncem roku a krátce informovat o dění v
našem regionu.
Už téměř tři roky prochází naše společnost nelehkým obdobím. Sotva
jsme se vymanili z kovidové krize, zaskočil nás válečný konflikt na
Ukrajině a s ním problémy v oblasti energetiky. Válečný akt nás přiměl
přemýšlet nejen o utrpení lidí nedaleko našich hranic, ale i o vlastních
hodnotách.
Právě v těchto nelehkých časech bych ráda vyjádřila naději, že rok 2023
bude rokem lepších zpráv.
Snažím se k tomu přispět i já svými aktivitami. Jednou z nich je zlepšení
kvality života v obcích, kterými projíždí často přetížená nákladní doprava.

Nákup mobilní váhy
Za tímto účelem jsme ve spolupráci se starosty všech frýdecko-
místeckých obcí úspěšně dokončili nákup mobilních vah pro Policii ČR.
Předpokládáme, že častější vážení nákladní dopravy povede ke zmírnění
poškozování našich komunikací. Efektivitu jistě znásobí i nedávné
legislativní zvýšení pokut při odmítnutí převážení, které nyní činí až
100tisíc Kč. Jsem si však vědoma toho, že ve vymahatelnosti pokut máme
stále velké rezervy, a na to bych se v Senátu ráda zaměřila.

Oprava odhlučnění podél D48
Je zřejmé, že s dokončením obchvatu města Frýdku-Místku dojde ke
zvýšení hustoty provozu podél silničního tahu D48 od Frýdku-Místku
směrem na Třinec. Již nyní však obyvatele přilehlých obcí obtěžuje hluk
kvůli nedokončeným protihlukovým stěnám. Řešení je podmíněno
měřením jeho intenzity a následnými hygienickými opatřeními. V této
souvislosti aktuálně v Senátu obhajuji právo dotčených obcí na jejich
zařazení mezi účastníky řízení při vydávání časově omezeného povolení
pro překročení limitů hluku a vibrací.

Ochrana zdroje pitné vody – přehradní nádrže Šance
Pokračuji v úsilí o zavedení zákazu vjezdu tranzitní nákladní dopravy nad
12 tun do CHKO Beskydy. Aktuálně vjíždějí uvedená vozidla do I. a II.
ochranného pásma zdroje pitné vody.
V situaci, kdy bude v nejbližších měsících dokončen obchvat města
Frýdku-Místku, považuji další ohrožování celého ekosystému CHKO
Beskydy za nepřijatelný. Přestože obdobný názor zastává i ředitelství
CHKO Beskydy, Povodí Odry či SMVaK a dokonce i Ministerstvo životního
prostředí, dopravní orgány mající možnost tuto situaci napravit
součinnost zatím výrazně neprojevily. Aktuálně jsme toto téma otevřeli a
snažíme se najít řešení i na Ministerstvu dopravy.

Provoz dětského oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
Díky tomu, že jste podpořili petici pro plné obnovení provozu dětského
oddělení a dětské pohotovosti Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., dochází
nyní k částečnému pozitivnímu vývoji. Ministerstvo zdravotnictví ČR
reagovalo na situaci našeho města prostřednictvím své náměstkyně
vyjádřením, že se Moravskoslezský kraj i vedení nemocnice snaží situaci

stabilizovat a předpokládá postupný návrat k plnému rozsahu dříve
poskytované péče. Situace rezonuje také ve výborech Senátu PČR, které
jsou připraveny tento celostátní problém (nedostatku pediatrů a dalších
lékařů v ČR) diskutovat a řešit.

Odvoz materiálu z areálu Dolu Paskov
Možná se k vám dostala i informace o petici občanů Paskova, v níž si
stěžovali na převoz hlušiny, nyní certifikovaného stavebního materiálu, z
odvalu „D“ přes obydlenou vilovou část města. Po upozornění na tuto
situaci došlo ke zmírnění dopadů tohoto převozu a stanovení přísných
podmínek pro jeho realizaci. Ze strany Ministerstva životního prostředí
došlo k ujištění, že při plánování příštích transferů bude město Paskov
přizváno k řešení návrhu vhodných způsobů přepravy.
Ráda bych toto výroční slovo zakončila pozitivně, tedy vyjádřením víry, že
žádná oprávněná snaha není marná.
Dovolte mi popřát Vám do nového roku pevné zdraví, mnoho optimismu a
sil uskutečňovat to, co Vám v životě dává smysl.

Krásné Vánoce a do dalšího roku jen to nejlepší!
Vaše senátorka Helena Pešatová

Další příspěvky

Vydávání výjimek při vydávání „časově omezeného povolení“ pro překročení limitů hluku a vibrací
Mnoho obcí zatěžuje neúměrný hluk... často jen krátkodobě, avšak někdy i měsíce či dlouhá léta! Hluk přitom kvalitu našich životů velmi silně ovlivňuje a podle Světové zdravotnické organizace je dokonce jedním z nejvýznamnějších environmentálních rizik pro zdraví. Na posledním plénu Senátu Parlamentu ČR jsem proto obhajovala právo obcí na včasnou informovanost o vydávání časově omezeného povolení pro překročení limitů hluku a vibrací.
Hostem v TV Polar
S panem redaktorem Lukášem Zavadilem z TV Polar jsme si povídali o událostech uplynulého roku a prozradila jsem i některé pracovní plány pro rok letošní. Děkuji za rozhovor a za pozvání!
Výroční zpravodaj Heleny Pešatové
Dovolte mi popřát Vám do nového roku hodně štěstí a zdraví a hlavně, ať je rok 2023 rokem moudrých rozhodnutí a dobrých zpráv! Ke konci roku můžete nahlédnout do mého výročního zpravodaje, kde si dovoluji připomenout několik vybraných činností ze svého pracovního života. Druhý rok v Senátu byl plný zajímavých událostí a spoluprací. Všem svým kolegům děkuji za spolupráci!

Kontakt

Napište mi

Budu ráda, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.