Aktuality - Archív

Stříbrné medaile předsedy Senátu PČR
28. září, v Den české státnosti, předal předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil ocenění stříbrnou medailí 17 významným osobnostem. Stříbrné medaile předsedy Senátu se udělují již od roku 2007, a to významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi. Od roku 2012 je uděluje předseda Senátu při příležitosti zářijového Dne české státnosti, příležitostně pak v případě návštěvy významných zahraničních osobností mimo toto datum. Mezi letošními oceněnými byl i kněz Tomáš Halík, moderátor Daniel Stach, mistr fotografie Jindřich Štreit nebo herečka a influencerka Nikol Leitgeb. Všem oceněným srdečně gratuluji!
Role zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích
V minulém týdnu se v sídle Senátu uskutečnila Konference o roli zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích. Tato konference byla zároveň i slavnostní událostí. Součástí jejího programu bylo totiž také předávání ocenění za šíření dobrého jména ČR v zahraničí. Mezi vyznamenanými laureáty Společnosti pro vědy a umění byl i hudebník Jiří Suchý, básník a překladatel Václav Daněk, režisér a scenárista Juraj Jakubisko, mezzosopranistka Magdalena Kožená, dirigent a cembalista Václav Luks nebo kardiochirurg a senátor Jan Pirk. Jiří Suchý přebíral ocenění se slovy: "Nacházím se ve věku, kdy člověk dostává ceny za to, co za celý život způsobil. Teď, když mě opouští mládí - za týden mně bude dvaadevadesát - tak si najednou říkám: to, co jsem dělal celý život, to mě těšilo, to byla radost, to bylo něco, bez čeho bych asi nemohl existovat a teď mám za to dostat cenu? Zároveň mě ale ty ceny strašně těší..."
Regionální příspěvky v časopisu Senát
Podzimní vydání časopisu Senát představuje řadu aktuálních témat z činnosti horní komory. Zvu vás k pročtení příspěvků i z frýdecko-místeckého regionu. Na str. 30 uvádím článek o ochraně zdroje pitné vody v Beskydech spolu s výsledky jednání kulatého stolu, který jsme v této záležitosti pořádaly s místopředsedkyní Senátu Jitkou Seitlovou. Téma je stále živé, v jednání pokračujeme. V regionálním kaleidoskopu připomínám ocenění našeho frýdecko-místeckého pedagoga Romana Göttlichera ze Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy Frýdek-Místek, který díky své inovativní a kreativní práci s žáky získal 1. místo v prestižní soutěži Global Teacher Prize. Z tohoto ocenění mám velkou radost i proto, že jsem před léty Romana učila na Gymnáziu ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Frýdek-Místek hostil už XXVI. ročník mezinárodní sportovní olympiády pro mentálně postižené
Na atletickém stadionu TJ Slezan ve Frýdku-Místku se v pátek 22. září za krásného počasí uskutečnil už XXVI. ročník mezinárodní sportovní olympiády pro mentálně postižené. Sportovci soutěžili v různých disciplínách. Jsem hrdá na jejich odvahu, píli a radost ze sportu! Slavnostní zahájení zpestřilo vystoupení tanečních skupin Taneční skupina Funky Beat, TS AKTIV a pěveckého sboru ECHO z Frýdlantu nad Ostravicí. Děkuji organizátorům akce, zejména paní Mgr. Gabriele Morongové, a autorovi tohoto sportovního projektu Güntru Kuboňovi, který právě v den olympiády oslavil své 80. narozeniny. Poděkování patří také všem sponzorům, mezi které se řadí i Město Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z. s. a další.
Prezentace programu DofE
Rozvoj dětí mimo školní lavice má smysl. I proto se u nás v regionu snažím propagovat prestižní program neformálního vzdělávání DofE. Program byl založen britskou královskou rodinou - princem Philipem už v roce 1956 a od té doby se rozšířil do více než 130 zemí světa. V Česku funguje od roku 1995, přičemž se do něj zapojilo už více než 320 škol a dalších institucí, z toho 40 u nás, v Moravskoslezském kraji.  A jak DofE funguje v praxi? Do programu se mohou zapojit všichni od 13 do 24 let bez ohledu na studijní výsledky, sociální zázemí či fyzickou kondici. V principu jde o pravidelné plnění aktivit ve 4 oblastech: 🔹dobrovolnictví 🔹pohyb 🔹dovednosti 🔹expedice Účastníci si volí aktivity, které je zajímají, a plní je podle stanovených kritérií. Tím si rozvíjejí svůj potenciál, zvyšují sebevědomí, učí se spolupracovat s ostatními, překonávat překážky a dosahovat stanovených cílů. Postupně tak získávají sebedůvěru, učí se empatii, komunikaci, spolupráci, zodpovědnosti a vytrvalosti.
Jednání o zákazu vjezdu tranzitujících kamionů do CHKO Beskydy pokračují
V minulém týdnu jsme se sešli se zástupci Policie České republiky, abychom projednali situaci na silnici I/56. Desítky kamionů denně tady porušují dopravní značení, když vjíždějí do Chráněné krajinné oblasti Beskydy i v období, kdy komunikace I/56 není bezpečně sjízdná. Cesta je tak v zimních měsících často neprůjezdná a kamiony zde ohrožují bezpečnost, životní prostředí i zdroj pitné vody. Děkuji proto Policii ČR - Krajské ředitelství Ostrava za jejich nasazení a spolupráci, kdy od listopadu do března drží hlídky a „otáčí“ kamiony směřující přes Ostravici, Staré Hamry a Bílou na hraniční přechod Bumbálka.
Beskydský Montmartre
V sobotu zorganizoval spolek malířů ROSENFELD z.s. už 3. ročník akce nazvané „Den setkání s výtvarným uměním“. Svá díla v nádherných kulisách Frýdecko-místeckého Faunaparku představila řada malířů, sochařů, smaltérů, keramiků, fotografů a dalších umělců. Nechyběl ani doprovodný program pro děti i pro dospělé. Za tímto skvělým počinem stojí malíř Alexander Mosio, vůdčí lektor i předseda Veřejného ateliéru Rosenfeld, který o akci říká: "Vydali jsme takové pozvání, aby se dostavili všichni. Nejenom výtvarníci jako takoví, fotografové a podobně, sochaři, řezbáři, keramici, ale i takoví, co produkují nějaké výrobky uměleckého charakteru.
Reportáže ČT k zákazu vjezdu kamionů do CHKO Beskydy
Ve dvou reportážích České televize se podařilo shrnout aktuální stav projednávání zákazu vjezdu kamionů do CHKO Beskydy. Jde o téma, kterému se obce v CHKO věnují už do roku 2015 a kterým se po svém nástupu do Senátu velmi intenzivně zabývám i já. Společně se snažíme ochránit životní prostředí CHKO Beskydy, turisty, obyvatele oblasti a zejména zdroj pitné vody – přehradní nádrž Šanci. Právě teď, když máme k dispozici nový obchvat města Frýdek-Místek a zprovozněnu I/68 Třanovice – Nebory, je ideální čas realizovat široce podporovaný záměr svést těžkou nákladní dopravu, která nyní projíždí ochranná pásma zdroje pitné vody hned na třech místech, na tyto nové silniční stavby.
Faunapark ve Frýdku-Místku pomáhá
V rámci projektu "Vegetění" se v nádherném prostředí Faunaparku sešli dobrovolníci z různých oblastí, aby sdíleli své zkušenosti a podpořili se navzájem. Akce měla za cíl ukázat, že pomoc je možná a potřebná všude, ať už jde o lidi, zvířata nebo životní prostředí. Tohoto setkání s občany, spolky i organizacemi, které pomáhají, si velmi cením. Ráda jsem se zúčastnila a seznámila se s jejich plány do budoucna. 
Dětské oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku
Dětské oddělení frýdecko-místecké nemocnice zejména i díky silné podpoře veřejnosti stále funguje. Loňská petice za zachování oddělení, která skončila s více než 11 tisíci podpisy, ukázala, jak moc je tato služba nemocnice pro náš z části horský region nezbytná. Přeji panu řediteli Ing. Tomášovi Stejskalovi, aby se oddělení dařilo nejen udržet, ale i dále rozvíjet.
Co přinesla XV. schůze Senátu?
Zákon o silničním provozu - od nového roku nás čeká řada novinek: - zjednodušení bodového systému, - docházka do autoškoly už od 16 let , - řízení pod dohledem mentora již od 17 let, - možnost zvýšení rychlosti na 150 km/h v určitých úsecích dálnic, - vyšší pokuty u závažných činů, - 2 krát a dost u nejzávažnějších přestupků, - 3 krát a dost u středně závažných přestupků.
Obchvat Frýdku-Místku je plně v provozu. Odvede tranzit z CHKO Beskydy?
Skvělých zpráv není nikdy dost. Druhá etapa výstavby obchvatu Frýdku-Místku je dokončena a dnes byla nová dálnice D48 slavnostně zprovozněna. Věřím, že tato stavba bude velkým přínosem nejen pro centrum města, ale i pro celou chráněnou a rekreační oblast Beskydy, kterou dosud ohrožovaly stovky tranzitujících kamionů denně. Ty už nebudou muset zdolávat složitý horský terén a projíždět přes ochranná pásma přehradní nádrže Šance, naší zásobárny pitné vody. Nová dálnice D48 umožní dostat se na Slovensko pohodlněji a srovnatelně rychle.
Českou poštu čekají velké změny
Na konci června byl schválen transformační plán České pošty. Zvítězila pozitivní varianta, kdy se pošta nevydá cestou dalšího útlumu, ale měla by směřovat k rozvoji a plnění nových výzev. Do dvou let se má podnik rozdělit na dvě části: "komerční", která se bude zabývat balíkovými a logistickými službami, a "státní", která lidem pomůže s digitální komunikací se státem či poskytne některé nové služby (např. zde bude možné vyřídit žádosti o některé dávky od úřadu práce aj.).
Vesnicí roku Moravskoslezského kraje 2023 se stala frýdecko-místecká obec Hrádek
Hrádek komisi zaujal velmi aktivním komunitním životem a konstruktivním přístupem k rozvoji obce. Blahopřeji i dalším úspěšným obcím: Hodslavice (2. místo), Ostravice (3. místo), Morávka (ocenění za společenský život) a Staré Hamry - horská obec se zajímavou historií, která získala ocenění hned několik. Je mezi nimi Cena naděje pro živý venkov, Diplom za péči o obyvatele odlehlých osad (obec je z 95% lesnatá a má 55 osad) a Diplom za nasazení hasičů ve zhoršených podmínkách, kdy zde hasiči často pomáhají zraněným v místech, kam se záchranka dostává obtížně. 
Voda bude chráněna ústavou. Dočkáme se i vyšší ochrany našeho zdroje pitné vody?
Suchem a snižováním zásob se voda stává strategickou surovinou, kterou je nutné chránit před zneužitím a znečištěním. Oceňuji proto, že se vláda rozhodla začlenit ochranu vody do ústavy a vyjádřila tím svůj respekt k lidem i přírodě. Kromě toho je potřeba urychleně najít s Ředitelstvím silnic a dálnic, Moravskoslezským krajem a Ministerstvem dopravy legislativně-technické řešení, které zabrání průjezdu nadbytečné tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun ochrannými pásmy zdroje pitné vody - přehradní nádrže Šance.
100 let od založení měšťanky v Raškovicích
Žáci a učitelé zde oslavili výročí 100 let od otevření měšťanské školy, která byla první svého druhu v okolí Město Frýdek-Místek. Možná si někteří z vás pamatujete, co to „měšťanka“ byla? Jednalo se o druhou část (2. stupeň) národní školy, která navazovala na školu obecnou a v minulém století byla důležitým krokem pro další kariéru. V Raškovicích si výročí měšťanky připomněli oslavami, kterých jsem se také na chvíli zúčastnila. Hosté si mohli prohlédnout nejen současné prostory školy, ale taky staré školní kroniky, fotografie, sešity a dokonce i historické lavice, které si pamatuji ze základní školy i já. Součástí programu bylo vystoupení dětí a také prodejní jarmark, kde žáci prodávali své výrobky.
V soutěži inspirativních pedagogů Global Teacher Prize Czech Republic zvítězil pedagog z Frýdku-Místku
"Škola je místem, kde se učí jak žáci, tak učitelé. A učitelé by se měli stále vzdělávat, hledat zpětnou vazbu, růst." Říká vítěz Roman Göttlicher, učitel dějepisu a občanské nauky ze Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy Frýdku-Místku. Všem finalistům i vítězi gratuluji a moje radost je o to větší, protože jsem před léty Romana učila na Gymnáziu ve Frýdlantu nad Ostravicí. Přeji mu, ať se mu daří! Na slavnostní ceremonii jsem se setkala i s dalšími skvělými frýdecko-místeckými pedagogy, kteří se této soutěže úspěšně zúčastnili v minulosti. Ocenění předávali Tomáš Chrobák ze Základní školy Baška (1. místo v roce 2019) a Monika Chrobáková z ZŠ Janovice (2. místo v roce 2019). Máme štěstí na kvalitní učitele!
V SENÁTU JSME PŘIVÍTALI ÚČASTNÍKY CO2LIGY
CO2Liga je celoroční environmentálně vzdělávací program / soutěž pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty středních škol. Organizátorem je Ekologický institut Veronica. Na slavnostním zakončení této soutěže v sídle Senátu Parlamentu ČR prezentovaly týmy z celé republiky výsledky své roční práce. Letos se do soutěže zapojilo přes 120 škol! Mezi nejlepšími byly i dvě školy z Moravskoslezského kraje – Základní škola Ostrava - Poruba (ul. I. Sekaniny) a Základní škola Havířov-Šumbark (ul. Školní). Gratuluji k výborným výsledkům! Za podporu programu děkuji také ministrovi životního prostředí Petru Hladíkovi, místopředsedkyni Senátu Jitce Seitlové, senátorce Adéle Šípové a dalším.
Uspořádala jsem kulatý stůl k omezení vjezdu tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun do CHKO Beskydy
S místopředsedkyní Senátu Jitkou Seitlovou jsem dnes uspořádala kulatý stůl ve věci „Zavedení celoročního zákazu vjezdu tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun do CHKO Beskydy“. Mezi účastníky byli mj. ministr zemědělství Zdeněk Nekula, zástupce Ministerstva dopravy ČR Ing. Martin Janeček, zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, ředitel správy ŘSD Ostrava Tomáš Opěla, generální ředitel Povodí Odry Jiří Tkáč, ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO Beskydy František Jaskula a zástupce Zlínského kraje Ing. Tomáš Nedbal.
Beskydy budeme chránit i na půdě Senátu PČR
V dubnu se mnoho významných osobností z našeho kraje zúčastnilo 50. výročí založení CHKO Beskydy, které proběhlo v sídle Senátu PČR. Na tomto zahájení panovala shoda, že pestrost Beskyd pro další generace je nutné udržet. Ve svém projevu jsem tehdy zdůraznila, že v situaci, kdy máme k dispozici pro CHKO Beskydy obchvat, považuji za nepřijatelné, aby kolem zdroje pitné vody přehradní nádrže Šance projížděla tranzitní nákladní doprava nad 12 tun. Po předchozím více než dvouletém projednávání a zjišťování možností se jeví několik možných řešení, jak vjezdu těžké tranzitní nákladní dopravy do CHKO Beskydy zabránit. Pro nalezení nejlepšího řešení pořádáme v této věci s místopředsedkyní Senátu PČR Jitkou Seitlovou v závěru května kulatý stůl.
Moravskoslezský kraj má perspektivu
Spolu s kolegy senátory z podvýboru pro regiony v transformaci, poslanci, ale i zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jsme se seznámili s projekty, které přispějí k modernizaci našeho těžbou černého uhlí poznamenaného regionu. Těšit se můžeme například na projekty, které transformují bývalé těžební areály. V první řadě stojí za zmínku detaily projektu POHO Park, který usiluje o vybudování důstojného centra pohornické krajiny.
Novela stavebního zákona
Chystá se novela stavebního zákona. Cílem novely je zajištění rychlého, jednoduchého a transparentního stavebního řízení pod zásadou “jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko”, které bude pro běžného občana přehledné a srozumitelné. Ke zjednodušení celého stavebního řízení má významně přispět digitalizace. Novelu, o které budou rozhodovat také senátoři na svém příštím plénu, přišel na schůzi senátního výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí představit ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Více informací najdete např. v publikaci na webu Ministerstva pro místní rozvoj.
Kotci, cimbálová muzika z Beskyd vystoupí 4. května v Senátu PČR
Chcete-li si dopřát nevšední kulturní zážitek v historickém centru Prahy, srdečně vás zvu do sídla Senátu Parlamentu ČR na koncert cimbálové muziky Kotci z Frýdlantu nad Ostravicí. Soubor se pyšní dlouhou a bohatou historií, která sahá až k samotnému hudebnímu velikánovi Leoši Janáčkovi. V senátu zazpívá a zahraje tradiční lašské písně v podání již páté generace Kotků a jejich spoluhráčů.
Budoucnost České pošty, s.p.
Na dnešní schůzi Komise pro rozvoj venkova jsme jednali i o složité ekonomické situaci České pošty. Výsledek hospodaření České pošty, s.p. je už od roku 2018 v červených číslech. Největší propad byl zaznamenán v roce 2020. Je zřejmé, že transformace je nevyhnutelná a již započala zúžením rozsahu pobočkové sítě, protože právě jejich provoz generuje největší část čistých nákladů pošty.
CHKO Beskydy zahájilo oslavy svého 50. výročí v sídle Senátu PČR
Senát Parlamentu ČR přivítal zástupce, ochránce a podporovatele CHKO Beskydy. Je mi ctí, že jsem mohla zahájit slavnostní konferenci k výročí 50 let od založení CHKO Beskydy, nad níž jsem převzala záštitu. Ve svém úvodním projevu jsem ocenila význam lokality, která je domovem mnoha druhů chráněných rostlin a živočichů, zdrojem pitné vody, ale i místem života jejich obyvatel a vyhledávaným cílem turistů. Poukázala jsem ale i na nutnost ochrany této oblasti včetně potřebného snížení intenzity dopravy kolem zdroje pitné vody - Vodní Nádrž Šance.
Úsilí ve věci omezení průjezdu tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun přes CHKO Beskydy pokračuje
🗞 Vyšly nové STANOVINY 🗞 Najdete v nich i můj článek DOČKÁME SE BESKYD BEZ KAMIONŮ? UDĚLÁM PRO TO MAXIMUM! A mnoho dalšího... Přeji příjemné čtení ☕
Výstavu děl Karla Lepíka v Senátu shlédl i prezident Petr Pavel
Pan prezident Petr Pavel si při své návštěvě Senátu prohlédl obrazy našeho rodáka - akademického malíře docenta Karla Lepíka, který patří mezi špičky výtvarného umění v Moravskoslezském kraji. Včera jsem již obrazy navrátila mistrovi zpět do jeho sbírky. Věřím však, že bude celá řada dalších příležitostí, kde bude možné si díla plné symboliky, oslavy ženství, tajemné krajinomalby či vtipu a hravosti znovu prohlédnout. Mistrovi přeji mnoho elánu do jeho další tvorby!
Poslední část obchvatu Třince je zprovozněna!
Po dlouhých letech čekání a dokončování stavebních prací byla aktuálně otevřena také poslední část obchvatu města Třinec v úseku Třanovice–Nebory. Zatím se jezdí jen v polovičním profilu, rozšíření do všech jízdních pruhů se očekává v srpnu letošního roku. Otevřením trasy I/68 Třanovice–Nebory se dálnice D48 propojí se Slovenskem. Spuštění obchvatu však přispěje nejen ke zklidnění dopravní situace na Třinecku. Jeho dokončení má velmi pozitivní dopad také pro ochranu životního prostředí CHKO Beskydy a zdroje pitné vody v přehradní nádrži Šance.
Mimoškolní vzdělávání je na vzestupu již také v ČR
Celkem 155 úžasných mladých lidí splnilo podmínky pro zisk bronzové nebo stříbrné medaile Ceny vévody z Edinburghu – zkráceně programu „DofE“. Některým absolventům programu jsem měla možnost osobně předat certifikát na slavnostní ceremonii v krásných prostorách DK Poklad. Víte, co to vlastně DofE Česká republika je? Jde o vzdělávací program, který je určen pro mladé lidi ve věku od 13 do 24 let. Všichni účastníci se dlouhodobě věnují třem činnostem – pohybové aktivitě, rozvoji vybrané dovednosti a dobrovolnictví. Čtvrtou oblastí je pak týmová expedice v přírodě.
Beskydský umělec Karel Lepík vystaví svá díla i v Senátu Parlamentu ČR
Už jste letos navštívili Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p.o.? Aktuálně jsou tady až do neděle 12. března k vidění práce akademického malíře Karla Lepíka, rodáka z beskydské obce Metylovice. Karel Lepík patří mezi špičky výtvarného umění Moravskoslezského kraje v oboru malby. Výstava je opravdovým pohlazením pro oči i pro duši - vřele doporučuji! Jsem velmi poctěna, že mistr přijal mou nabídku a již brzy vystaví svá díla také v Senát Parlamentu ČR.
KAMIONY DO BESKYD NEPATŘÍ
KAMIONY DO BESKYD NEPATŘÍ, to je jasné... A nepatří ani do ochranného pásma zdroje pitné vody - přehradní nádrže Šance. Stále proto usiluji o vyjednání TRVALÉHO zákazu vjezdu tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun do CHKO Beskydy .  Mám radost, že toto téma, které již dva roky intenzivně řeším, nyní rezonuje nejen na Ministerstvu dopravy, ale i u nás mezi zastupiteli Moravskoslezského kraje. Tímto děkuji všem starostkám a starostům frýdecko-místeckých obcí, kteří se za záměr postavili, ministerstvu dopravy za další konstruktivní jednání, a zástupcům Moravskoslezského kraje, kteří nabízí spolupráci. Poděkování patří i zastupiteli MSK Jiřímu Demlovi, který mě v této věci nedávno osobně navštívil.
Vydávání výjimek při vydávání „časově omezeného povolení“ pro překročení limitů hluku a vibrací
Mnoho obcí zatěžuje neúměrný hluk... často jen krátkodobě, avšak někdy i měsíce či dlouhá léta! Hluk přitom kvalitu našich životů velmi silně ovlivňuje a podle Světové zdravotnické organizace je dokonce jedním z nejvýznamnějších environmentálních rizik pro zdraví. Na posledním plénu Senátu Parlamentu ČR jsem proto obhajovala právo obcí na včasnou informovanost o vydávání časově omezeného povolení pro překročení limitů hluku a vibrací.
Hostem v TV Polar
S panem redaktorem Lukášem Zavadilem z TV Polar jsme si povídali o událostech uplynulého roku a prozradila jsem i některé pracovní plány pro rok letošní. Děkuji za rozhovor a za pozvání!
Výroční zpravodaj Heleny Pešatové
Dovolte mi popřát Vám do nového roku hodně štěstí a zdraví a hlavně, ať je rok 2023 rokem moudrých rozhodnutí a dobrých zpráv! Ke konci roku můžete nahlédnout do mého výročního zpravodaje, kde si dovoluji připomenout několik vybraných činností ze svého pracovního života. Druhý rok v Senátu byl plný zajímavých událostí a spoluprací. Všem svým kolegům děkuji za spolupráci!
II. ČÁST OBCHVATU FRÝDKU–MÍSTKU JIŽ BRZY V PROVOZU!
Ministr dopravy Martin Kupka přijel oznámit dobré zprávy pro Frýdek-Místek. Již ve čtvrtek 22. prosince odpoledne se řidiči poprvé projedou po II. části obchvatu města. Prozatím bude tato část spuštěna v polovičním profilu, kompletní dokončení je plánováno na léto 2023. Obchvat jistě uleví centru města od těžké nákladní dopravy. Je však potřeba současně zajistit, aby tato doprava nesjížděla z obchvatu na tzv. "beskydskou zkratku" - tedy komunikaci I/56, která vede do CHKO Beskydy a protíná ochranná pásma zdroje pitné vody - přehradní nádrže Šance. S panem ministrem jsem toto téma dnes znovu diskutovala.
Reportáž z předávání mobilních vah Policii ČR
Frýdek-Místek i okolní obce trápí přetížené kamiony, které ničí silnice. S mikroregiony jsem proto dojednala, že dáme dohromady částku na nákup dalších mobilních vah. Od tohoto počinu si slibujeme častější dopravně bezpečností akce zaměřené na kamiony, což povede k vyšší míře dodržování stanovené hmotnosti a snížení poškozování našich komunikací.
Výroční slovo senátorky
Vážení spoluobčané, dovolte mi Vás pozdravit s koncem roku a krátce informovat o dění v našem regionu. Už téměř tři roky prochází naše společnost nelehkým obdobím. Sotva jsme se vymanili z kovidové krize, zaskočil nás válečný konflikt na Ukrajině a s ním problémy v oblasti energetiky. Válečný akt nás přiměl přemýšlet nejen o utrpení lidí nedaleko našich hranic, ale i o vlastních hodnotách. Právě v těchto nelehkých časech bych ráda vyjádřila naději, že rok 2023 bude rokem lepších zpráv.
Předvánoční vydání časopisu Senát
Nové číslo časopisu Senát rekapituluje uběhlé čtvrtletí. Zmiňuje výsledky letošních voleb do Senátu, představuje nové senátorky a senátory, přináší i úvahu k 30 letům Ústavy České republiky a mj. i uvádí medailonky laureátů, kteří byli oceněni Stříbrnou medailí předsedy Senátu. Právě udílení Stříbrných medailí předsedy Senátu bylo významnou podzimní událostí. Medaili získalo 19 osobností z oblasti vědy, umění, sportu a dalších sfér veřejného života. Jsem velice ráda, že ocenění získala také mnou nominovaná laureátka prof. PhDr. Alena Macurová, CSc., která je komunitou českých neslyšících považována za matku českého znakového jazyka. Zejména díky jejímu úsilí byl český znakový jazyk legislativně kodifikován a postaven na roveň mluveným jazykům. Medailonek laureátky najdete v komentáři.
Nákup mobilní váhy pro potřeby dopravních policistů v našem okrese
Je dobré si na konci roku moci odškrtnout některá ze svých předsevzetí. Jsem ráda, že se nám ve spolupráci se starosty frýdecko-místeckých obcí a městem Frýdek-Místek podařilo dokončit nákup mobilní váhy pro potřeby dopravních policistů v našem okrese. Dnes (16. prosince 2022) bylo zařízení slavnostně předáno Policii ČR do užívání. Jak jsme byli informováni, váhy byly již nasazeny ve 13 případech, z toho v 11 z nich bylo zjištěno porušení povolené hmotnosti. Padly kauce v celkové výši 275tisíc korun. Předání vah se zúčastnil náměstek ředitele pro vnější službu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje plk. Libor Schejok, vedoucí odboru služby dopravní policie plk. Petr Štencel, předsedové mikroregionů a zástupci obcí, které poskytly finanční dar.
Návštěva jednání Sdružení obcí povodí Morávky
Na jednání mikroregionu Sdružení obcí povodí Morávky mě přivítala nejen skupina starostů, ale i bohatá sněhová nadílka. Se starosty tohoto mikroregionu jsme společně zrekapitulovali dění minulého roku a pohovořili o plánech na další období. Mikroregion Sdružení obcí povodí Morávky je jedním ze šesti frýdecko-místeckých mikroregionů. Rozprostírá se okolo řeky Morávky a jejích přítoků od města Frýdek-Místek až k hranici se Slovenskou republikou. Jsou v něm sdruženy obce Dobrá, Dobratice, Nošovice, Vyšní Lhoty, Nižní Lhoty, Pražmo, Raškovice, Morávka, Krásná a Vojkovice.
Kamiony nerespektují zákaz vjezdu do CHKO Beskydy
Zastavili se za mnou reportéři TV Nova. Natáčeli v předvánočních Beskydech reportáž na dopravní téma, kterým se již řadu měsíců spolu se starosty našeho regionu zabývám... Jde o vjezd tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun na komunikaci I/56 vedoucí od Frýdku-Místku do CHKO Beskydy. Přestože je vjezd na tuto horskou komunikaci v zimním období za nepříznivého počasí zakázán, řidiči a přepravci tento zákaz často nerespektují! Nezřídka zde pak kamiony v důsledku špatné sjízdnosti terénu havarují, což mívá za následek nejen zablokování dopravy, ale mj. i ohrožení zdroje pitné vody - přehradní nádrže Šance.
Práva obcí
Na jednání senátního výboru VÚZP jsem nedávno obhajovala právo obcí na zařazení mezi účastníky řízení při vydávání časově omezeného povolení (dále jen ČOP) pro překročení limitů hluku a vibrací. Dnes je účastníkem v těchto řízeních pouze Krajská hygienická stanice a žadatel - obvykle nějaká stavební firma nebo Ředitelství silnic a dálnic. Občané, jejichž životních podmínek se dodržení stanovených limitů bytostně dotýká, se o výsledcích řízení dozvídají až následně, a to jen pokud si informace sami vyžádají. Hluk přitom kvalitu našich životů velmi ovlivňuje a podle Světové zdravotnické organizace je dokonce jedním z nejvýznamnějších environmentálních rizik pro zdraví. Účast obcí v řízeních "ČOP" proto považuji za velmi důležitou. Právě obce nejlépe znají místní poměry a mohou tedy co nejúčinněji svá území a občany před škodlivými vlivy chránit.
Moderní péče o seniory v Beskydech
Populace stárne a rozvoj kvalitních a dostupných pečovatelských služeb by proto měl být jednou z hlavních priorit dnešní společnosti. I v této souvislosti velice vítám vznik nového domova se zvláštním režimem, který byl vybudován v klidné části města Frýdlant nad Ostravicí. Domov zdobí výhled na horu Ondřejník a rozlehlá relaxační zahrada. Společnost Medela o.p.s. zde slibuje rozšíření, zkvalitnění a unikátní propojení zdravotních a sociálních služeb pro seniory na nejvyšší možné úrovni. Pevně tedy věřím, že se zde budou klienti cítit jako doma a mezi svými blízkými. Popisek k fotografii: Slavnostní otevření moderního zázemí pro seniory ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Vjezd nákladní tranzitní dopravy nad 12 tun do CHKO Beskydy, kde se nachází zdroj pitné vody - vodní nádrž Šance, považuji po zprovoznění obchvatu za nepřijatelný
Ve snaze řešit zákaz vjezdu tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun do CHKO Beskydy jsem se svým týmem navštívila Ministerstvo dopravy. Panu ministru Martinu Kupkovi děkuji za možnost projednání mého záměru a ochotu hledat řešení. Po zprovoznění obchvatu města Frýdek-Místek (po roce 2023) považuji průjezd těžké dopravy I. a II. stupněm ochranného pásma zdroje pitné vody přehradní nádrže Šance za NEPŘIJATELNÝ. Přestože obchvat vytvoří pohodlnou objízdnou komunikaci, stále hrozí, že horská cesta I/56 bude i nadále pro mnohé přepravce - zvláště terénu neznalé - lákavou levnější zkratkou. Další jednání budou probíhat společně i se zástupci Ministerstva životního prostředí, Moravskoslezského kraje, Ředitelství silnic a dálnic a dalších subjektů.
Starostové ze Sdružení obcí povodí Morávky navštívili Senát PČR
Střípky z jednání Senátu se mnou včera prožila také výprava ze Sdružení obcí povodí Morávky. Za jeden den stihla skupina starostek a starostů navštívit hned obě dvě komory Parlamentu ČR! Po prohlídce prostor Senátu jsme zkonzultovali nejen výsledky voleb, problémy regionu, ale i návrh řešení dlouholetého trápení těchto obcí - nedostatečného odhlučnění kolem silničního tahu D48. Děkuji všem účastníkům za milou návštěvu. Samotnou schůzi však provázelo také bilancování... Opustila nás řada kolegů, kteří neobhájili svůj mandát nebo se rozhodli již dále nekandidovat. Horní komora proto kromě nominace zástupce ombudsmana (uspěl JUDr. Vít A. Schorm), schválení řady legislativních návrhů a odsouzení eskalace ruské agrese, hodnotila i práci za 13. volební období. Kolegům, kteří odešli na nová působiště, přeji mnoho úspěchů v jejich další práci!
Obsáhlá monografie o obcích Bílá, Staré Hamry a Ostravice je na světě
Zajímáte se o historii? V neděli 9. října byla v Kulturním domě ve Starých Hamrech představena monografie zabývající se minulostí beskydských obcí Bílá, Ostravice a Staré Hamry. Kolektiv autorů pod vedením Davida Pindura vytvořil rozsáhlé dílo, z něhož mohou tamní obyvatelé i další zájemci čerpat cenné informace týkající se historie, přírodních krás, kultury a tradic svých předků. V doprovodném kulturním programu vystoupili se svými písněmi a vzpomínkami i samotní pamětníci či folklórní soubor Grunik.
Stříbrné medaile předsedy Senátu
V Den české státnosti byly oceněny významné osobnosti ČR. Mám velkou radost, že Stříbrnou medaili předsedy Senátu získala také mnou nominovaná prof. PhDr. Alena Macurová, CSc., "matka českého znakového jazyka". Paní profesorka se mj. podílela na legislativním ukotvení českého znakového jazyka jakožto základního dorozumívacího jazyka neslyšících v České republice. Český znakový jazyk (ČZJ) se svými studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících (obor na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy) již řadu let zkoumá a odborně popisuje. Spolu s popisem struktury a fungování ČZJ se začalo rozvíjet také jeho tlumočení a kultura a vzdělávání neslyšících, což má nedocenitelný přínos nejen pro komunitu neslyšících, ale i pro celou společnost. Stříbrné medaile udílí předseda Senátu již od roku 2007 významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi.
I. ETAPA OBCHVATU FRÝDKU-MÍSTKU JE JIŽ V PROVOZU
Řidiči dnes získali dlouho očekávanou možnost objet město po dálnici D48 směrem od Příboru s napojením na silnici I/56 (ulice Frýdlantská). Navazující II. etapa je stále ve výstavbě a s částečným zprovozněním počítá Ředitelství silnic a dálnic - ŘSD ještě v tomto roce. Věřím, že stavba, coby vhodná objízdná trasa, umožní odklon tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun z CHKO Beskydy, kde se nachází přehradní nádrž Šance - zdroj pitné vody pro města a obce Frýdecko-Místecka, Novojičínska, Opavska, Karvinska ale i Ostravska. V dosažení tohoto cíle nepolevuji.
PASKOV: ZÁSYP DOLU FRENŠTÁT
Před časem se na mě obrátili občané města Paskov s žádostí o pomoc při řešení problematického způsobu přepravy materiálu z odvalu „D“ Dolu Paskov za účelem zasypání Dolu Frenštát. Převoz hlušiny nyní probíhá pomocí těžkých nákladních vozidel přes obydlenou vilovou část v těsné blízkosti centra města. Komunikace, kterou vozidla ke svozu využívají, je však v mnohých úsecích pro tento účel nevhodná. Celá oblast je v důsledku dlouhodobé mnohaleté těžební činnosti poddolována a nyní touto nadměrnou nákladní dopravou velmi silně zatížena. Je neakceptovatelné, aby se převoz uskutečňoval touto trasou a způsobem, zejména s ohledem na skutečnost, že město Paskov je napojeno na železniční síť. Díky tomu lze předpokládat, že existuje jiný, ekologičtější a možná i ekonomicky výhodnější způsob transportu. O pomoc v této věci jsem z tohoto důvodu požádala ministryni životního prostředí Ing. Bc. Annu Hubáčkovou, které jsem předala potřebné podklady.
PETICE ZA OBNOVU DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ JE PROJEDNÁVÁNA I V SENÁTU PČR
Na jaře letošního roku postihla frýdecko-místeckou nemocnici personální krize, která vyústila v omezení provozu dětského oddělení včetně dětské pohotovostní služby. Frýdecko-místecké děti jsou aktuálně ve většině případů odkazovány do desítky kilometrů vzdálených nemocnic. I s ohledem na příhraniční horský terén našeho regionu, kde již nyní nejsou v některých obcích plněny zákonné časové limity pro dojezd rychlé záchranné služby, usilujeme o rychlou nápravu situace. Město proto iniciovalo petici za obnovu oddělení včetně pohotovosti, kterou podepsalo více než 11 tisíc lidí. Věřím, že upozornění na situaci nemocnice ve Frýdku-Místku předáním petice petičnímu výboru Senátu PČR přispěje nejen k řešení místního problému, ale zejména k otevření širší celospolečenské diskuse o nedostatku pediatrů v mnoha českých nemocnicích.
PIJEME V BESKYDECH ČISTOU VODU?
I tato důležitá otázka padla na jednání s paní starostkou Evou Tořovou (starostka pro Obec Staré Hamry) a paní inženýrkou Evou Orszulikovou, která se dlouhodobě věnuje posuzování rizik systémů zásobování pitnou vodou. Dobrou zprávou je, že se pitné vody z kohoutku, která se k nám dostává z vodní nádrže Šance, nemusíme bát. Kvalita této vody je pečlivě sledována a proces její výroby je odborně řízený. Hlavním bodem schůzky však byla diskuze o možných a reálně hrozících rizicích spojených s projížděním těžké nákladní dopravy v těsné blízkosti zdroje pitné vody - vodní nádrže Šance. Zmiňovaná rizika spočívají zejména v produkci polycyklických aromatických uhlovodíků unikajících do prostředí ze zdrojů v dopravě.
PETICE BYLA PŘEDÁNA K VYŘÍZENÍ SENÁTU PČR
Petice za obnovu dětského oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. byla předána k vyřízení také Senátu PČR. Stručné shrnutí dosavadního vývoje ve věci omezení péče na dětském oddělení ve frýdecko-místecké krajské nemocnici:  ke 31. 3. 2022 bylo nemocnicí ohlášeno zastavení provozu dětského oddělení po předchozím zastavení příjmů na oddělení; primátor města Frýdek-Místek s podporou více než 11 tisíců občanů Frýdecko-Místecka, kteří podepsali petici pro obnovu dětského oddělení nemocnice, apeluje na obnovení plného provozu dětského oddělení nemocnice včetně zajištění 24hodinové pohotovostní služby;
Hostem v TV Polar
S paní redaktorkou Renátou Eleonorou Orlíkovou jsme si povídaly o možnostech řešení dopravních problémů v Beskydech, nákupu přenosných vah pro účely vážení a pokutování přetížených kamionů, které ničí vozovky v našich obcích, a také o dokončení výstavby relaxačního areálu Brána Beskyd či sbírce na opravu kaple ve Středisku sociálních služeb ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Město Paskov trápí tranzit v centru města
Důvodem častého projíždění nákladních vozidel přes obytnou část města je převoz materiálu z odvalu "D" dolu Paskov za účelem zasypání dolu Frenštát. Na základě podnětů od občanů jsme se proto sešli se zástupci spol. Diamo, s.p., vedením města, ředitelem dolu Darkov a dalšími zainteresovanými, kdy přímo na haldě byly i za účasti vedoucích pracovníků upřesněny požadavky na přepravu materiálu. Vedení města Paskov bude své občany o aktuálním vývoji situace pravidelně informovat na webových a facebookových stránkách města.
Podporuji zachování dětského oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
Obyvatelé Frýdecko-Místecka se jasně vyjádřili. Svou více než 11tisícovou podporou deklarují eminentní zájem o nepřetržitou zdravotní péči a pomoc dětským pacientům v nemocnici ve statutárním městě Frýdek-Místek. Jelikož Ministerstvo zdravotnictví sdělilo v dopise, že kraj i nemocnice předpokládají postupný návrat k plnému rozsahu dříve poskytované péče, apelujeme spolu s městem Frýdek-Místek, dalšími poslanci a senátory, ale i s řadou zdravotníků, kteří se pod petici podepsali, na zřizovatele (tj. MSK) se žádostí o nápravu situace a obnovení 24 hodinové péče o dětské pacienty z Frýdecko-Místecka.
MOBILNÍ VÁHY PRO KONTROLNÍ VÁŽENÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY JSOU JIŽ UHRAZENY
Dosud byly v celém Moravskoslezském kraji k dispozici pouze 2 mobilní váhy pro kontrolní vážení nákladní dopravy. S Policií ČR a frýdecko-místeckými starostkami a starosty jsme proto sjednali zakoupení dalších přenosných vah PW10. Tyto váhy budou navíc sloužit pro odhalování přetížené nákladní dopravy POUZE V OKRESE FRÝDEK-MÍSTEK. Od naší aktivity si slibujeme nejen zajištění vyšší frekvence vážení a pokutování, ale i zmírnění poškozování našich komunikací, které jsou zejména v oblastech s průmyslovým provozem na mnoha místech poškozeny. Efektivitu vážení jistě podporuje i loňské ZVÝŠENÍ POKUT PŘI ODMÍTNUTÍ PŘEVÁŽENÍ. V případě, že řidič převážení nákladního vozidla odmítne, může uhradit pokutu až 100.000,-Kč.
Pěvecký sbor ECHO z Frýdlantu nad Ostravicí vystoupí v Senátu
Již ve čtvrtek 5. 5. v 17 hodin vystoupí pěvecký sbor ECHO v krásném prostředí Valdštejnské zahrady se svým koncertním pásmem Hezky česky. Na základě pozvání paní senátorky RNDr. Heleny Pešatové, která převzala nad koncertem záštitu, se tak sbor z Frýdlantu nad Ostravicí stane jedním z prvních hudebních uskupení, které zahájí letošní Kulturní léto v Senátu. Pěvecké sdružení ECHO je smíšený sbor, který působí již od roku 2003. Od té doby se schází na pravidelných zkouškách pod uměleckým vedením Josefa Melnara.
PETICE ZA OBNOVU DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU
Ve spolupráci s městem Frýdek-Místek dále podnikám kroky, jejichž cílem je obnovení 24 hodinové lékařské péče o dětské pacienty, která byla zřizovatelem (MSK) od 1. 4. 2022 nečekaně zrušena. Jednou z možností, jak zvrátit toto rozhodnutí, je i podpora PETICE, díky níž hodláme vyzvat kraj a nemocnici k nápravě situace. PETIČNÍ ARCHY a odkaz pro vytištění petice naleznete v odkazech níže. TERMÍN trvání petice v papírové i online podobě je do 15. 5. 2022.
#StandWithUkraine
Mezinárodní situace na východě Evropy se během několika posledních dnů velmi vyhrotila. To, co se v posledních dnech odehrává nedaleko našich hranic, se nás všech silně a bytostně dotýká. Velmi si cením obrovské vlny solidarity na obranu demokracie a naší budoucnosti. Jakákoli pomoc je cenná a důležitá. Pevně věřím v úspěšná jednání nezbytná pro zachování míru nejen Evropě, ale na celém světě!
Úsilí o CHKO Beskydy bez tranzitní kamionové dopravy
Po svém nástupu do funkce senátorky se snažím dostát svému slibu a věnuji se podnětům, které dostávám od starostek a starostů regionu. Abych získala větší přehled o potřebách obcí, zúčastnila jsem se schůzí všech frýdecko-místeckých mikroregionů. Největší nedostatky spatřují zástupci obcí zejména v oblasti dopravy. Z tohoto důvodu se dopravními problémy, které naše obce zatěžují, již více než rok průběžně zabývám. Shodli jsme se, že společným problémem celého regionu je mimo jiné poškozování komunikací přetíženou nákladní dopravou. V této věci proto iniciujeme nákup mobilní váhy pro kontrolní vážení Policií ČR, která bude využívána pouze v obcích okresu Frýdek-Místek.
Dálniční poplatek na silnici D56 z Ostravy do Frýdku-Místku
Je to už více než rok, co jsem se účastnila jedné z mnoha demonstrací na podporu zrušení dálniční známky v úseku D56 mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou. A co se od té doby změnilo? Povinnost mít dálniční známku na této velmi frekventované spojce stále svádí mnohé řidiče využívat průjezd přes okolní obce. Těmi proto dále proudí nadbytečná doprava, která významně omezuje život v těchto obcích, působí znečištění životního prostředí a hlavně ohrožuje bezpečnost jejich obyvatel. Aktuálně avizované zdražení dálniční známky v příštím roce současnou situaci bohužel zřejmě ještě zhorší. Úlevu od zbytečného průjezdu vozidel do 3,5 tuny by přitom obcím jistě přinesla možnost využívat úsek D56 jako svůj přirozený bezplatný obchvat.
Výroční zpravodaj Heleny Pešatové
V závěru roku je vždy čas trochu bilancovat. Na několika stránkách zpravodaje jsem si pro Vás dovolila shrnout vybrané události z pracovního dění v senátu a našem regionu. Tento rok byl pro nás všechny plný překotných změn. přesto se nám díky společné práci podařilo zrealizovat mnoho záměrů, a to zejména v oblasti dopravy. věřím, že i další rozpracované a naplánované projekty dotáhneme v budoucnu ke zdárnému konci. Do nového roku vstupme s nadějí a prožijme ho ve zdraví!
10 let bez Václava Havla
V letošním roce si Česká republika připomíná 10. výročí od odchodu Václava Havla. Senát při této příležitosti připravil několik vzpomínkových akcí. 18. prosince senátoři uctili památku Václava Havla vzpomínáním spolu s jeho nejbližšími přáteli v kavárně Slavia, kterou Václav Havel navštěvoval, následnou mší a pietou u jeho hrobu. Na Václava Havla vzpomínáme také například na facebookových stránkách Klubu Starostové a nezávislí.
Časopis Senát, poslední vydání v roce 2021
Předvánoční vydání časopisu Senát vzpomíná na Václava Havla, nabízí komentář k dětským skupinám či rozhovor s předsedou Senátu Jiřím Oberfalzerem. Najdeme zde i můj příspěvek o dění na Frýdecko-Místecku. Spolu se starosty všech náležejících mikroregionů se již řadu měsíců intenzivně věnujeme zejména řešení dopravní situace v Beskydech a okolí. Časopis je k přečtení na odkazu zde: https://senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/web/casopis/2021/4?ke_dni=8.12.2021&O=13
25. výročí Senátu
Na předvánoční schůzi Senátu v roce 2021 jsme kromě schvalování zákonů podepsali také deklaraci k čtvrtstoletí od ustavující schůze Senátu. Prošly návrhy zákonů v souvislosti s pandemií covidu-19 o vyplácení rozšířeného ošetřovného, o mimořádném příspěvku zaměstnancům při nařízené karanténě a o kompenzačním bonusu pro rok 2022; diskutovali jsme soubor možných opatření a podpor navržený v souvislosti s rostoucími cenami energií; návrh na uznávání rozhodnutí o osvojení dětí z ciziny homosexuálními páry nebyl schválen ani zamítnut, padl však v této souvislosti příslib předložení komplexní novely českého práva v příštím roce;
Radosti a starosti našeho regionu ve STANovinách
Již rok zastupuji v Senátu Frýdecko-Místecko. „Můj“ region se nachází na severovýchodě naší republiky. Nalezneme zde malebné horské a podhorské obce, které jsou od průmyslové oblasti vzdálené, ale i ty, jejichž obyvatelé žijí tak blízko Ostravska, že mohou sledovat jeho rychlou transformaci doslova na vlastní oči. Ještě nedávno bylo Frýdecko-Místecko silně průmyslovým regionem. Nedaleké ostravské černouhelné doly, vysoké pece, ocelárenský provoz a s tím související problémy se znečištěným životním prostředím - to vše se stává minulostí. Nejen o tom, jak se našemu kraji daří zbavit se pověsti špinavého regionu, jsem napsala článek do STANovin. Přeji Vám příjemné čtení.
Kulturní léto v Senátu 2022
Jak probíhá "Kulturní léto v Senátu"? Každý Senátor má možnost pozvat hudební formaci, divadelní či jinou uměleckou skupinu, které umožní vystoupit v krásném prostředí Valdštejnské zahrady. Letos jsem dostala doporučení na výborné dámské kvarteto Gadrew Way, které svou hudbou skvěle podtrhlo krásu zářijového odpoledne. S nástupem podzimních chmurných dnů se můžeme potěšit vzpomínkou na nádhernou atmosféru letního odpoledne v Senátu a těšit se na kulturní léto 2022.
Návštěva studentů v Senátu
Maturanti dvou tříd Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí, kde jsem sama řadu let působila jako kantorka, mě na podzim navštívili v Senátu. Společně jsme prošli reprezentativní prostory Senátu, nakoukli jsme do mé kanceláře, kterou sdílím s kolegou p. senátorem Canovem, zavítali jsme do Valdštejnské zahrady a stihli jsme si i popovídat o tom, co práce senátora obnáší. Společně strávené chvíle jsme si užili.
Fit for 55
Dnes snad již nikdo nepochybuje o tom, že klimatické změny jsou závažným problémem, kterým se musíme urychleně a hlavně efektivně zabývat. Naše senátní jednání ke klimaticko-energetickému balíčku Fit for 55 bylo však plné rozporů. A jak to celé nakonec dopadlo již zřejmě víte. I po řadě jednání a seminářů, které plénu předcházely, považuje většina senátorů bezpodmínečné přijetí balíčku FF55 za riskantní, a to zejména s ohledem na chybějící data ohledně jeho nákladů a přínosů pro ČR. Výborem pro evropské záležitosti bude požadováno zpracování dopadové analýzy ze strany Evropské komise. Taková analýza by však měla být vytvořena na základě znalosti lokálních specifik státu, kterým nejlépe rozumí členské státy samy.
Den válečných veteránů
Květy vlčího máku doprovázely připomenutí Dne válečných veteránů nejen v obcích, ale i na minulé schůzi Senátu. Tyto květy pokrývaly hroby vojáků padlých za 1. světové války, a tak se staly symbolem těch, kteří zahynuli na válečných kolbištích. Nyní je na nás, aby se na válečné hrdiny a jejich příběhy nezapomínalo.
15. schůze Senátu
15. schůze Senátu se kvůli složitému projednávání “energetického zákona” nečekaně přerušila. Zákon byl nakonec vrácen poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které pomohou ochránit spotřebitele před nekalými praktikami tzv. energošmejdů. Další vybrané výsledky: - novopečení tatínkové budou moci být na otcovské dovolené o jeden týden déle - nově tedy čtrnáct dní. Tuto změnu považuji za velmi přínosnou pro celou rodinu, které se s příchodem nového člena do rodiny rázem změní celý dosavadní režim; - dětské skupiny budou moci nadále fungovat. Shodlo se na tom 5 politických stran a v Senátu jsme tuto službu podpořili. Zejména ve větších městech, kde je problém umístit dítě do jeslí nebo mateřské školy, jsou dětské skupiny velmi potřebné;
Trh trochu jinak rozveselil Frýdlant nad Ostravicí
Město tvoří především lidé a mezilidské vztahy. Jsem velmi ráda, že jsme i letos mohli dodržet naši tradici a společně se setkat na frýdlantských slavnostech.
13. schůze Senátu
Nula hlasů pro stavební zákon! Hlavním bodem jednání 13. schůze Senátu byl několik let připravovaný stavební zákon. Senátoři se jednomyslně shodli na jeho zamítnutí. I přes některé dílčí pozitivní změny totiž zcela převážila negativa navrhované úpravy. Za hlavní problémy považujeme mimo jiné obrovské finanční a personální dopady navrhované právní úpravy, destrukci modelu veřejné správy a nepřiměřený zásah do rozhodování samospráv především v oblasti územního plánování. Senátní veto nyní míří do Poslanecké sněmovny, která jej ještě může přehlasovat.
12. schůze Senátu
Na červnové schůzi jsme měli tu čest přivítat vzácnou návštěvu - Svjatlanu Cichanouskou, lídryni běloruské opozice. V návaznosti na její projev jsme k situaci v Bělorusku přijali usnesení, ve kterém mmj. odsuzujeme nucené přistání letadla společnosti Ryanair během letu na pravidelné lince z Atén do Vilniusu. Jsme přesvědčeni, že toto přistání nese rysy únosu civilního letadla a aktu státního terorismu. Apelujeme na okamžité propuštění politických vězňů a umožnění svobodných a spravedlivých voleb v zemi. Na pořadu schůze byla i novela exekučního řádu, která byla vrácena s úpravami Sněmovně. Návrh na místní příslušnost exekutorů, kdy by měl jeden dlužník jednoho exekutora, dostatečnou podporu nezískal, přestože o tuto systémovou změnu již dlouhodobě usiluje exekutorská komora.
10. schůze Senátu
Hlavním tématem 10. schůze Senátu byl volební zákon a boj o prosazení korespondenčních voleb pro krajany žijící nebo pracující v zahraničí. Volební zákon byl po mnohahodinové diskusi schválen beze změn, avšak s důležitým závěrem. Na podzim bude Stálou komisí Senátu pro krajany žijící v zahraničí vypracována úprava, která Čechům v zahraničí přístup ke korespondenčním volbám usnadní. Další vybrané výsledky desáté schůze: s pozměňovacími návrhy byl vrácen návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci.  Cílem elektronizace je, abychom úřední záležitosti mohli vyřídit kdykoliv a odkudkoliv, kde je internetové připojení;
9. schůze Senátu
Na pořadu deváté schůze Senátu bylo několik velmi závažných bodů. Zmíním zejména fakt, že senátoři vyjádřili své znepokojení nad postupem vlády a ministerstva průmyslu a obchodu ve věci dostavby jaderného bloku Dukovan vydáním usnesení, ve kterém z důvodu obav o bezpečnost naší země odmítají účast Číny a Ruska v tendru. Ve vztahu k pokračující koronavirové krizi byl schválen "kompenzační zákon", který ukládá zdravotním pojišťovnám vyplatit poskytovatelům zdravotních služeb kompenzace nákladů a výpadků v poskytování zdravotní péče.
7. schůze Senátu
26 hodin jednání během dvou dnů. A výsledky? V zákonu o pedagogických pracovnících byla řediteli školy ponechána možnost, aby na 2. stupni ZŠ a na SŠ zaměstnal na dobu nejdéle tři roky i odborníky z řad nepedagogů, bylo upraveno financování učitelů ZUŠ a VOŠ. Zákon o potravinách byl vrácen do Poslanecké sněmovny bez stanovení tzv. povinných kvót na české potraviny v obchodech. Návrh zahrádkářského zákona byl s pozměňovacími návrhy vrácen k opětovnému projednání.
5. schůze Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
Zhoršená epidemiologická situace ovlivnila i jednání výborů. Páté schůze Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož jsem členkou, jsem se tentokrát účastnila on-line. Na pořadu jednání byly hlavně tyto body: - národní plán obnovy s rozvržením alokací finančních prostředků, - návrh zákona o zadávání veřejných zakázek - řešíme jeho zbytnost/nezbytnost v krizových situacích a případné stanovení podmínek při jeho zadávání,
6. schůze Senátu
Většinu času jsme na 6. schůzi Senátu projednávali "pandemický zákon". Tento zákon byl Poslanecké sněmovně vrácen v upravené (tzv. minimalistické) verzi, tedy s pozměňovacími návrhy, které odstranily pouze jeho základní nedostatky. Další pozměňovací návrhy podporující a umožňující (se stanovením podmínek) např. podnikatelské aktivity, doplnění povinnosti státu zajistit kompenzace a nahradit vzniklé škody, snížit pokuty na polovinu apod. přijaty nebyly. Pro byli pouze senátoři STAN, PIRÁTI a SEN21.
5. schůze Senátu
Ve dnech 27.a 28.ledna 2021 probíhala schůze Senátu PS ČR. Kromě mnoha jiných záležitostí došlo ke schválení novely o Hasičském záchranném sboru. Tato novela mmj. upřesňuje nárok hasičů na náklady, které jim vzniknou při zásahu u dopravních nehod, zjednodušuje administrativu spojenou s vyúčtováním zásahů hasičů a zlepšuje informovanost hasičů díky jejich propojení s jinými informačními systémy.
Poselství Jana Palacha
16. ledna 1969 byli lidé procházející po Václavském náměstí svědky sebeupálení studenta historie a politické ekonomie FF UK Jana Palacha. Tento tragický protest proti utlačování svobody a proti pasivnímu přístupu lidí k celospolečenskému dění se komunisté snažili po dlouhá léta vymazat z paměti národa.
Nechci zklamat důvěru obyvatel, říká starostka a senátorka Helena Pešatová
Helena Pešatová má za sebou deset let ve funkci starostky Frýdlantu nad Ostravicí. Na podzim úspěšně kandidovala do Senátu. V rozhovoru mluví o tom, s jakými ambicemi jde do Horní komory parlamentu, co ji vedlo ke kandidatuře či jestli ji nová funkce bude nějak omezovat ve starostování.
Další blokáda za bezplatnou dálnici z Ostravy do Frýdku-Místku
V boji za bezplatnou dálnici mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem nepolevíme. Říkají lidé v obcích kolem dálnice D56. Aktuálně mají za sebou další blokádu v Ostravě-Hrabové, kde v několika intervalech zastavili dopravu, aby opět dokázali, jak vytížená je cesta mimo dálnici, která vede přes jejich obce.
Televize Polar: Frýdlantský miniexpres 27. 10. 2020
Frýdlant nad Ostravicí má po sto letech senátora
Bývalého spolužáka porazila. Místo Jiřího Carbola míří do Senátu Helena Pešatová
Ve druhém kole senátních voleb se ve volebním obvodu č. 69 utkali dosavadní senátor a starosta Dobré Jiří Carbol (KDU-ČSL) a Helena Pešatová (STAN), starostka Frýdlantu nad Ostravicí.
Senátní duel – obvod Frýdek-Místek: Jiří Carbol (KDU-ČSL) a Helena Pešatová (za STAN)
Do druhého kola senátních voleb v obvodu Frýdek-Místek postoupili Jiří Carbol (KDU-ČSL) se ziskem 21,69 procenta hlasů a Helena Pešatová (za STAN) se ziskem 20,71 procenta hlasů.

Kontakt

Napište mi

Budu ráda, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.